Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Projekty z zakresu ochrony zdrowia

Projekty z zakresu ochrony zdrowia

 

Technologia otrzymywania stentów naczyniowych nowej generacji metodą mikrowtrysku

Nazwa projektu

Technologia otrzymywania stentów naczyniowych nowej generacji metodą mikrowtrysku

FE POIR poziom pl 1 rgb

Kierownik projektu 

prof. dr hab. inż. Janusz Kasperczyk

Okres realizacji 

01.07.2018 - 30.06.2021

Wartość projektu 

3429270,00 zł

Cel projektu 

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji biodegradowalnych stentów naczyniowych metodą mikrowtrysku oraz optymalizacja procesu ich implantacji. W niniejszym projekcie opracowany będzie materiał bazujący na biodegradowalnych biozgodnych polimerach: poliestrach alifatycznych i poliestrowęglanach oraz ich blendach, który pozwoli na wyeliminowanie największych wad stentów polilaktydowych, zbyt dużą sztywność oraz postępującą wraz z degradacją stentu krystalizację polilaktydu. Opracowany materiał zapewni odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, potrzebną do zabezpieczenia ścian naczyń krwionośnych przed zapadaniem, ale też elastyczność implantu konieczną podczas krępowania implantu na kateterze wprowadzającym oraz podczas zabiegu implantacji. Ponieważ materiał jest termoplastem może być przetwarzany metodą mikrowtrysku. Metoda umożliwia wyeliminowanie dodatkowych etapów przetwórstwa, eliminuje etap wytworzeniu cienkościennych rurek ekstruderem i następnie wycinanie z nich laserem zaprojektowanego kształtu stentu. Ponadto upraszcza procesu formowania stentów, zwiększa wydajność produkcji stentów i możliwość otrzymania dokładniejszego odwzorowania i powtarzalności stentów. Na powierzchnię stentów nakładana będzie biodegradowalna powłoka zawierająca sirolimus - lek zapobiegający restenozie. Zostanie zoptymalizowany system wprowadzający stent do naczyń oraz technologia krępowania stentów i procedura ich implantacji. Szereg otrzymanych prototypów stentów będzie testowanych w warunkach in vitro, a następnie w warunkach in vivo na modelu świni domowej, gdzie monitorowana będzie degradacja prototypów stentów, farmakokinetyka uwalniania substancji leczniczej, prawidłowe przyleganie przęseł stentu do ścian naczynia. Na podstawie rezultatów badań in vitro i in vivo (świnia domowa) zostanie wyselekcjonowany optymalny prototyp stentu do przedłużonych obserwacji w badaniach przedklinicznych in vivo, który w perspektywie będzie przeznaczony do wdrożenia.

Jednostki współrealizujące 

American Heart of Poland S.A.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok