Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Projekty z zakresu ochrony zdrowia

Projekty z zakresu ochrony zdrowia

 

Opracowanie metody otrzymywania biodegradowalnych miceli polimerowych jedno- i dwulekowych o podwójnej modyfikacji powierzchniowej przeznaczonych do terapii celowanej nowotworów

Nazwa projektu

Opracowanie metody otrzymywania biodegradowalnych miceli polimerowych jedno- i dwulekowych o podwójnej modyfikacji powierzchniowej przeznaczonych do terapii celowanej nowotworów

Kierownik projektu 

dr Katarzyna Jelonek

Okres realizacji 

24.08.2017 - 23.08.2019

Wartość projektu 

42 075,00 zł

Cel projektu 

W projekcie planowane jest otrzymanie miceli biodegradowalnych przeznaczonych do terapii celowanej. Micele formowane będą z mieszaniny poli(L-laktydo-kopoli(etynelo glikolu) (PLA-PEG) oraz PLA-PEG funkcjonalizowanego biotyną oraz kwasem foliowym. Opracowany i zoptymalizowany będzie proces otrzymywania miceli oraz metoda określania zawartości ligandów w otrzymanych nanocząsteczkach. Do miceli wprowadzany będzie paklitaksel lub dwa leki (palitaksel i kurkumina). Zbadany będzie wpływ metody enkapsulacji na zawartość leku/leków w micelach. Określone będą czynniki wpływające na stabilność miceli, proces degradacji i kinetykę uwalniania leków.

Jednostki współrealizujące 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok