Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Projekty z zakresu ochrony zdrowia

Projekty z zakresu ochrony zdrowia

 

Termoczułe gwieździste powierzchnie polimerowe

Nazwa projektu

Termoczułe gwieździste powierzchnie polimerowe do hodowli i transfekcji komórek.

Kierownik projektu 

Dr hab. inż. Agnieszka Kowalczuk

Okres realizacji 

28.01.2016-27.01.2019

Wartość projektu 

899 640,00

Cel projektu 

Badania zaproponowane w projekcie wpisują się w najważniejszy wymóg stawiany terapii genowej tj. otrzymanie nośnika kwasu nukleinowego, który w wydajny sposób przeniesie do komórki informację genetyczną. Projekt stanowi nowe zagadnienie badawcze, którego celem jest otrzymanie termoczułych powierzchni poli(metakrylanów glikoli oligoetylenowych) o topologii gwieździstej z osadzonymi na nich kompleksami kationowych polimerów gwieździstych z kwasem nukleinowym (tzw. polipleksami). Otrzymane warstwy zostaną użyte jako podłoża do hodowli i transfekcji komórek. Termowrażliwość takiego układu zostanie wykorzystana do osadzenia polipleksów na warstwach polimerów gwieździstych, a następnie będzie głównym mechanizmem sterującym adhezją, proliferacją i odczepianiem komórek. Po immobilizacji polipleksów, etapie wzrostu komórek i ich transfekcji, warstwa polimerowa zapewni odczepienie komórek sterowane jedynie zmianą temperatury układu, bez uszkodzenia ich powierzchniowych struktur. Zastosowanie polimerów gwieździstych jako nośników kwasów nukleinowych jest znane od niedawna, a osadzenie ich na polimerowych powierzchniach gwieździstych ma charakter nowatorski. Przewidziane badania pozwolą na otrzymanie warstw polimerów gwieździstych, które wydajnie dostarczą terapeutyczne kwasy nukleinowe do wnętrza komórek. Powierzchnia polimerowa pozwoli jednocześnie na efektywną hodowlę komórek, a następnie na odczepienie transfekowanych komórek bez ich uszkodzenia. Do odczepiania komórek nie będą używane powszechnie stosowane enzymy lub metody mechaniczne, co jest wielką zaletą powierzchni polimerowych proponowanych w projekcie.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok