Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Projekty z zakresu ochrony zdrowia

Projekty z zakresu ochrony zdrowia

 

Synteza biomateriałów polimerowych dla medycyny

Nazwa projektu

Zastosowanie nowej selektywnej metody redukcji polihydroksyalkanianów w syntezie biomateriałów polimerowych dla medycyny regeneracyjnej i kardiochirurgii

Kierownik projektu 

Prof. dr hab. Grażyna Adamus

Okres realizacji 

01.08.2014-31.07.2017

Wartość projektu 

759 500,000

Cel projektu 

Polihydroksyalkaniany PHA stanowią rodzinę biodegradowalnych i biokompatybilnych poliestrów, których dotychczasowe wykorzystanie w obszarze biomateriałów jest ograniczone. Jednakże polihydroksyalkaniany mogą stanowić źródło cennego substratu (reaktywnych oligoestrodioli PHA), których wykorzystanie w dalszej syntezie prowadzi do otrzymania nowych materiałów polimerowych, stanowiących lepszą ofertę biomateriałów niż biopoliestry PHA. Celem projektu było wykorzystanie oligoestrodioli PHA do syntezy nowych biokompatybilnych w pełni biodegradowalnych materiałów polimerowych o kontrolowanej strukturze molekularnej i założonych właściwościach fizyko-chemicznych na drodze reakcji polikondensacji i poliaddycjimiedzy innymi z kwasem sebacynowym, jego pochodnymi oraz wybranymi diizocyjanianami. W efekcie przeprowadzonych badań otrzymano serię poliestrów, poli(estro-eterów) oraz poliuretanów zawierających segmenty strukturalne pochodzące polihydroksyakanianów (PHB, PHBV i PHPH) o zróżnicowanej masie molowej. Strategicznym aspektem projektu było przeprowadzenie pełnej charakterystyki opracowanych biomateriałów polimerowych prowadzącej do określenia zależności między strukturą materiału, jego właściwościami fizyko-chemicznymi i oczekiwaną funkcją. W ramach projektu dla opracowanych materiałów polimerowych przeprowadzono również badania degradacji hydrolitycznej oraz wykonano wstępne testy biologiczne, których celem była ocena możliwości ich perspektywicznych zastosowań w obszarze biomateriałów dla medycyny regeneracyjnej i kardiochirurgii.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok