Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Projekty z zakresu ochrony zdrowia

Projekty z zakresu ochrony zdrowia

 

Bioresorbowalne kopolimery z pamięcią kształtu

Nazwa projektu

Wpływ struktury łańcucha, składu, wiązań wodorowych na właściwości bioresorbowalnych kopolimerów z pamięcią kształtu

Kierownik projektu 

Mgr inż. Anna Smola-Dmochowska

Okres realizacji 

14.12.2011-13.12.2014

Wartość projektu 

133 625,00

Cel projektu 

Głównym celem projektu jest określenie wpływu mikrostruktury łańcucha i składu bioresorbowalnych polimerów otrzymywanych głównie z laktydu, glikolidu i cyklicznych węglanów, na własność zapamiętywania kształtu. Planowane jest otrzymywanie szerokiego wachlarza materiałów, o różnej charakterystyce mechanicznej i profilach degradacji. W badaniach planuje się wykazanie znaczenia oddziaływań międzycząsteczkowych, głównie wiązań wodorowych, na tworzenie fizycznej sieci pozwalającej na pojawienie się zjawiska pamięci kształtu co, jak się wydaje, ma zasadnicze znaczenie w kopolimerach amorficznych. Zostanie zbadany wpływ zmian struktury łańcucha polimerów, ich składu, obecności specjalnych bloków zawierających grupy funkcyjne zdolne do tworzenia silnego oddziaływania międzycząsteczkowego, na własności termomechaniczne oraz efekt pamięci kształtu.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok