Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Projekty z zakresu ochrony zdrowia

Projekty z zakresu ochrony zdrowia

 

Powierzchnie przeciwdziałające adsorpcji protein

Nazwa projektu

Nowe poliestrowe powierzchnie przeciwdziałające adsorpcji protein

Kierownik projektu 

Dr Alicja Utrata-Wesołek

Okres realizacji 

01.12.2011-29.02.2016

Wartość projektu 

410 740,00

Cel projektu 

Celem projektu jest ustalenie zależności między strukturą polimeru, właściwościami i strukturą powierzchni pokrytej polimerem a odpornością takiej powierzchni na niespecyficzną adsorpcję białek i na tej podstawie, opracowanie nowego pokrycia polimerowego materiałów stosowanych na implanty, które będzie efektywnie zapobiegało tej adsorpcji. Przewidywanie działania skupiają się na badaniu liniowych i rozgałęzionych hydrofilowych polieterów, kowalencyjnie związanych z podłożem. Jako podłoża zostaną wybrane dwa materiały powszechnie stosowane w medycynie jako implanty- stal nierdzewna i poli(tereflaten etylenu). Systematyczne prace nad zależnością między struktura polimeru tworzącego powłokę (składem, topologią), właściwościami (powinowactwo do wody) i strukturą powierzchni pokrytej polimerem (gęstość szczepienia, grubość warstwy) a odpornością takiej powierzchni na adsorpcję białek dostarczą informacji niezbędnych do opracowania podłoża polimerowego o dobrych a co najmniej lepszych niż dotąd znane właściwościach adhezyjnych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok