Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Projekty z zakresu ochrony zdrowia

Projekty z zakresu ochrony zdrowia

 

Systemy kontrolowanego uwalniania leków

Nazwa projektu

Opracowanie jedno- i wielowarstwowych bioresorbowalnych systemów kontrolowanego uwalniania leków zapobiegających restenozie

Kierownik projektu 

Prof. dr hab. inż. Janusz Kasperczyk

Okres realizacji 

17.05.2011-16.05.2014

Wartość projektu 

300 000,000

Cel projektu 

Celem projektu jest opracowanie biodegradowalnych materiałów uwalniających leki zapobiegające restenozie. Otrzymane materiały zastosowane będą jako bioresorbowalne uwalniające lek stenty naczyniowe lub zawierająca lek warstwa pokrywająca stenty (przy czym zarówno stent, jak i warstwa powierzchniowa wykonane będą z materiału biodegradowalneg). Stenty takie służyć mogą jako czasowa mechaniczna podpora ścian naczynia, a jednocześnie nośnik uwalnianego miejscowo leku. Jeśli zatem otrzymane materiały charakteryzować się będą zarówno odpowiednimi właściwościami mechanicznymi, jak i zdolnością równomiernego uwalniania leku, mogą łączyć obie te funkcje. W przeciwnym wypadku, poszczególne funkcje spełniać mogą warstwy wykonane z różnych materiałów, które stanowią element strukturalny stentu. Tworzenie warstwowych stentów naczyniowych pełnić może również inne funkcje - modyfikacji profilu uwalniania leku poprzez umieszczanie dodatkowej warstwy polimerowej (np. tłumienie wyrzutu początkowego, tzw.'burst effect' poprzez umieszczanie na powierzchni warstwy będącej nośnikiem leku, warstwy polimerowej niezawierającej leku o odpowiedniej szybkości degradacij), czy wprowadzanie kilku leków jednocześnie (np. leku o działaniu antyproliferacyjnym wraz z czynnikiem przeciwdziałającym zakrzepicy).

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok