Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Projekty z zakresu ochrony środowiska

 

BIOGRATEX

Nazwa projektu

Biodegradowalne wyroby włókniste BIOGRATEX

Kierownik projektu 

Prof. Izabella Joanna Krucińska

Okres realizacji 

17.11.2008-31.03.2015

Wartość projektu 

35 574 594,00

Cel projektu 

Projekt obejmował prace badawczo-rozwojowe z uwzględnieniem profilu przedsiębiorstw bezpośrednio zainteresowanych wynikami prac projektowych, z uwzględnieniem wymagań stawianych przez Unię Europejską wyrobom medycznym, higienicznym, filtracyjnym oraz do zastosowania w rolnictwie. Wykorzystanie w tych obszarach polimerów biodegradowalnych sprzyja ograniczeniu kosztów związanych z utylizacją odpadów oraz stanowi odpowiedź na trendy światowe, zmierzające do zastępowania surowców ropopochodnych surowcami odnawialnymi. Opracowanie technologii wytwarzania nowych, biodegradowalnych materiałów polimerowych oraz prototypów wyrobów ulegających rozkładowi po spełnieniu swoich funkcji, jest istotnym zagadnieniem wynikającym z rosnących wymagań, szczególnie w aspekcie ochrony środowiska naturalnego. Ze względu na multi- i transdyscyplinarny charakter projektu kluczowego „Biodegradowalne wyroby włókniste”, został on podzielony na siedem, ściśle ze sobą powiązanych, podprojektów: - Podprojekt 1: Dobór optymalnej struktury molekularnej i makromolekularnej polimerów biodegradowalnych dla celu projektu; - Podprojekt 2: Opracowanie technologii wytwarzania włókien z polimerów biodegradowalnych; - Podprojekt 3: Wytwarzanie włóknin typu spun – bonded z biodegradowalnych polimerów; - Podprojekt 4: Opracowanie prototypów płaskich wyrobów przeznaczonych na cele filtracyjne, medyczne, higieniczne i rolnicze; - Podprojekt 5: Opracowanie prototypów włókienniczych wyrobów filtracyjnych, higienicznych, medycznych i rolniczych; - Podprojekt 6: Ocena biodegradowalności; - Podprojekt 7: Analiza „Life Cycle Assessment”. Wynikiem badań prowadzonych w ramach projektu było opracowanie nowoczesnych i innowacyjnych: • prototypów wyrobów medycznych z grupy konsumenckich opatrunków, opatrunków specjalistycznych oraz resorbowalnych i implantowalnych wyrobów medycznych, • prototypów wyrobów filtracyjnych, • prototypów wyrobów higienicznych i stosowanych w szpitalnictwie, • szerokiej gamy prototypów wyrobów rolniczych, opartych o komercyjnie dostępne oraz innowacyjne, opracowane w niniejszym projekcie, polimery biodegradowalne. Dodatkowo, w ramach pakietów zadaniowych opracowano w skali wielkolaboratoryjnej technologie wytwarzania: • włóknotwórczych, biodegradowalnych (ko)poliestrów i ich kompozycji, • modyfikowanego polipropylenu, • termoplastycznej celulozy, • szerokiej gamy włókien biodegradowalnych: - z (ko)poliestrów alifatycznych do zastosowań medycznych, - z termoplastycznej celulozy, - z modyfikowanego polipropylenu, • włóknin techniką spun-bonded na specjalnie zaprojektowanej w ramach projektu instalacji, • włóknin techniką zgrzeblarkową lub/i aerodynamiczną. Jednym z elementów projektu był zakup wyposażenia laboratoryjnego. W celu prawidłowej i efektywnej realizacji projektu, powołano multidyscyplinarne konsorcjum projektowe, posiadające zarówno kwalifikacje i dorobek naukowy gwarantujący realizację projektu w założonym zakresie, jak i bogate zaplecze techniczne, w postaci wysoko wyspecjalizowanej aparatury. Konsorcjum ma charakter komplementarny i zapewnia realizację badań przez specjalistów z zakresu: chemii fizycznej polimerów, chemicznej i mechanicznej technologii włókna, metrologii włókienniczej oraz z zakresu badań biologicznych i rolniczych.

Jednostki współrealizujące 

  • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Politechnika Łódzka;
  • Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów,
  • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk,
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa,
  • Instytut Włókiennictwa, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska,
  • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych 'POLMATEX- CENARO',
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział Lekarsko- Stomatologiczny.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok