Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Projekty z zakresu ochrony środowiska

 

BIOCLEAN

Nazwa projektu

New BIOtechnologiCaL approaches for biodegrading and promoting the environmental biotransformation of synthetic polymeric materials - BIOCLEAN

Kierownik projektu 

Dr hab. Grażyna Adamus

Okres realizacji 

13.07.2012-31.08.2015

Wartość projektu 

878 589,48

Cel projektu 

Wzrost produkcji tworzyw sztucznych uzyskiwanych z surowców kopalnych oraz ich bardzo niska podatność na biodegradację kieruje uwagę opinii publicznej na wzrastający problem związany z nagromadzeniem w środowisku zanieczyszczeń spowodowanych tymi materiałami oraz ich utylizacją. Obecnie na rynku istnieje około 200 różnych rodzajów grup tworzyw sztucznych a wśród nich najbardziej popularne są tworzywa oparte o polietylen, PE, polipropylen, PP, polistyren, PS, oraz politereftalan etylu, PET. W kilku krajach europejskich klasyczne tworzywa sztuczne po spełnieniu swojej funkcji są poddawane recyklingowi do nowych produktów lub spalaniu w celu odzyskiwania energii. Jednak nadal większość z produkowanych tworzyw sztucznych trafia na wysypiska śmieci. Wiedza na temat biodegradacji klasycznych polimerów syntetycznych oraz tworzyw sztucznych nadal jest ograniczona. Informacje o biodegradacji są zazwyczaj ograniczone do polimerów syntetycznych, takich jak poli(alkohol winylowy), poliestry alifatyczne, poliamidy oraz oligomerów etylenu, styrenu, izoprenu, butadienu, akrylonitrylu. Badania nad biodegradacją PE i tworzyw sztucznych opartych o PE koncentrował się dotychczas głównie nad ich rozkładem w glebie lub w warunkach kompostowania. Pomimo dowodów, że niektóre fizyczne i chemiczne metody wstępnej obróbki klasycznych polimerów syntetycznych mogą znacznie poprawić ich biodegradację do tej pory nie podjęto systematycznych badań biodegradacji klasycznych polimerów i tworzyw sztucznych, które wcześnie zostały poddane wstępnej obróbce. Założeniem projektu BIOCLEAN jest pogłębienie wiedzy dotyczącej procesu biodegradacji klasycznych tworzyw sztucznych w środowisku oraz zbadanie możliwości znalezienia skutecznych i trwałych rozwiązań poprawy gospodarki odpadami z tworzyw sztucznych oraz łagodzenia negatywnych skutków wywołanych wpływem odpadów na środowisko.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok