Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Projekty z zakresu ochrony środowiska

 

MARGEN

Nazwa projektu

Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu - MARGEN

Kierownik projektu 

prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk

Okres realizacji 

02.01.2009-31.03.2013

Wartość projektu 

19 331 465,82

Cel projektu 

Celem projektu było opracowanie założeń procesu technologicznego wytwarzania, ulegających biodegradacji w warunkach kompostowania przemysłowego, tworzyw polimerowych (polimerów, mieszanek polimerowych oraz nanokompozytów) oraz opracowanie założeń procesu otrzymywania z tych tworzyw folii przeznaczonych zarówno do użycia bezpośredniego, jak i do wytwarzania z nich, metodą termoformowania, sztywnych opakowań nowej generacji, głownie dla produktów spożywczych. Projekt był realizowany przez Konsorcjum złożone z dwóch placówek PAN (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu (Lider projektu) i Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi), dwóch uczelni wyższych (Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska) oraz dwóch instytutów branżowych(Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu i Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie). Naukowo-Technologiczny Komitet Doradczy (NTKD) Projektu, którego przewodniczącą była prof. Ann-Christine Albertsson z Królewskiego Uniwersytetu Technologicznego w Sztokholmie, obejmował niezależnych ekspertów z obszaru nauki o polimerach z Włoch (prof. Mariastella Scandola), Austrii (prof. Gerhart Braunegg) oraz Słowenii (dr Andrej Krzan –sekretarz Europejskiej Federacji Polimerowej). Realizacja projektu umożliwiła uruchomienie pierwszej w Polsce linii technologicznej do produkcji folii sztywnej przeznaczonej do wytwarzania metodą termoformowania ostatecznego wyrobu w postaci biodegradowalnych opakowań dla produktów spożywczych. Rezultaty projektu stanowią przedmiot krajowych oraz międzynarodowych zgłoszeń patentowych jak też publikacji zarówno w prestiżowych czasopismach zagranicznych jak i w prasie specjalistycznej adresowanej do krajowych producentów opakowań. Chociaż głównym odbiorcą rezultatów projektu jest całe społeczeństwo, gdyż projekt przyczynił się do wzmocnienia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionów to prowadzi on również do wzrostu konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy, poprzez implementację badań i innowacji głownie do małych i średnich przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Jednostki współrealizujące

  • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk,
  • Politechnika Wrocławska,
  • COBRO - Instytut Badawczy Opakowań,
  • Politechnika Warszawska; Wydział Chemiczny,
  • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok