Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Projekty z zakresu ochrony środowiska

 

Innovative value chain development for sustainable plastics

Nazwa projektu

Innovative value chain development for sustainable plastics in Central Europe

Kierownik projektu 

Dr Andrej Kržan

Okres realizacji 

01.04.2011-31.03.2014

Wartość projektu 

10 875 046,00

Cel projektu 

Konsumpcja materiałów polimerowych wzrasta z roku na rok tworząc coraz większe ilości odpadów uciążliwych dla środowiska. Europejska produkcja tworzyw sztucznych wyprzedza pod tym względem inne rynki. Od czasu wstąpienia Polski do UE zapotrzebowanie na materiały polimerowe wzrasta o około 7% rocznie, a Polska stała się jednym z największych rynków Europy Środkowej co daje szóste miejsce w całej UE. Z ogólnej liczby zużytych tworzyw sztucznych w Polsce tylko 20% trafia do ponownego przetworzenia. Polimery syntetyczne o dużej odporności na działanie czynników biologicznych stwarzają problemy natury ekologicznej. Alternatywą dla tych polimerów są biodegradowalne materiały polimerowe. Niestety w 2009 roku tylko niespełna 1% tworzyw sztucznych ulegających biodegradacji stanowił zapotrzebowanie na rynkach Świata. W Polsce niestety do tej pory są próby produkcji takich polimerów, a co za tym idzie i zbieranie z rynku odpadów biodegradowalnych jest na minimalnym poziomie i w 2008 roku było to około 123 000 ton z czego zaledwie 3,8% poddano biologicznym i mechaniczno-biologicznym procesom przetwarzania. Odpady to jednak przede wszystkim odpady z targowisk, zielone odpady z ogrodów, parków, cmentarzy, biodegradowalne odpady kuchenne itp. Zdolność do rozpowszechniania innowacyjnych rozwiązań opartych o polimery biodegradowalne wśród producentów opakowań zależy od oczekiwań grup docelowych, czyli współdziałania podmiotów w całym łańcuchu dostaw(branże spożywcza, medyczna czy handlu detalicznego). Dopóki odbiorcy ci nie będą przekonani o korzyściach ekologicznych i ekonomicznych wdrożenia opakowań biodegradowalnych wprowadzenie tych rozwiązań jest niemożliwe. W rezultacie ceny takich polimerów pozostają niekonkurencyjne w stosunku do tradycyjnych tworzyw sztucznych. W skali Światowej Unia Europejska może utracić przewagę w badaniach nad materiałami biodegradowalnymi jeżeli nie zacznie konsekwentnie inwestować we wcześniejsze fazy łańcucha wartości (projekty badawcze, prace naukowo badawcze itp.) jak również udzielać systematycznego wsparcia doradczego przedsiębiorcom którzy zainwestują i zaczną korzystać z opakowań biodegradowalnych. Cele szczegółowe projektu to: 1. Wzrost świadomości dotyczącej opakowań biodegradowalnych w grupach docelowych dzięki uruchomieniu krajowych punktów informacyjnych oraz opracowaniu i wdrożeniu pakietów informacyjnych. 2. Usprawnieniu transferu wiedzy o opakowaniach biodegradowalnych w branżach docelowych dzięki uruchomieniu międzynarodowego programu doradczego. 3. Usprawnienie dostępu do wiedzy naukowej o opakowaniach biopdegradowalnych oraz kreowanie procesów przekształcenia wiedzy naukowej w konkretne aplikacje rynkowe dzięki opracowaniu, testowaniu i wdrażaniu wspólnego programu badawczo- rozwojowego. 4. Wzmacnianie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w obszarze komercjalizacji nowych aplikacji dzięki opracowaniu i wdrożeniu mapy drogowej rozwoju nowych aplikacji dotyczących opakowań biodegradowalnych.

Jednostki współrealizujące 

 • Mercator Group,
 • Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences,
 • University of Bologna,
 • Department of Chemistry,
 • Slovak University of Technology in Bratislava,
 • National Institute of Chemistry,
 • ASTER S. Cons P.A., Novamont,
 • SLOPAK,
 • Packaging Waste Management Company Ltd.,
 • Plasta Production and Trade Ltd.,
 • Center of Excellence Polymer Materials and Technologies,
 • HrKo Holding PLC,
 • COBRO - Instytut Badawczy Opakowań.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok