Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

 

logotypes_bottom2.png

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Leczenia Oparzeń im. S. Sakiela w Siemianowicach Śląskich tworząc konsorcjum naukowe wspólnie złożyły wniosek o dofinansowanie dla Działania 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza. Przedmiotem wniosku były „Innowacyjne materiały i metody dla medycyny, w tym w leczeniu trudno gojących się ran - zakup infrastruktury badawczej i przeprowadzenie prac budowlanych w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu oraz zakup infrastruktury badawczej dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich".

Celem projektu jest stworzenie w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN i Centrum Leczenia Oparzeń kluczowej dla regionu infrastruktury badawczej i przeprowadzenie prac budowlanych, które dostosują pomieszczenia do prowadzenia prac badawczych. Sprzęt pozwoli na stworzenie nowych materiałów i metod dla medycyny, w szczególności w leczeniu trudno gojących się ran, poprzez zrealizowanie prac badawczo-rozwojowych nad otrzymaniem i modyfikacją materiałów przeznaczonych do wytwarzania produktów terapii zaawansowanych, opatrunków biologicznych, bioresorbowalnych stentów naczyniowych i tchawiczych na bazie materiałów z pamięcią kształtu i inteligentnych skaffoldów do hodowli komórkowych. Utworzona będzie unikalna linia technologiczna do syntezy materiałów polimerowych. Ich wytwarzanie odbywać się będzie w przygotowanej ze środków projektu strefie o podwyższonej klasie czystości. Umocnienie bazy materialnej służyć będzie również zwiększeniu urynkowienia działalności badawczej partnerów.

Kwota dofinansowania w PLN - 6 423 598,50
Kwota całkowita projektu w PLN - 9 781 701,00
Okres realizacji projektu - 01.04.2018 - 31.03.2020

 

Obraz1

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO) jest wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego oraz zwiększenie liczby Obserwatoriów w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS) zgodnych ze wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020 (PRT) obszarami technologicznymi.

W ramach projektu realizowane będą założenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO), który samorządy województw realizują w perspektywie 2014-2020, a który polega na wyłonieniu sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą zmienić lub uzupełnić wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (RIS WSL) regionalne inteligentne specjalizacje (medycyna, energetyka i ICT). Będzie to możliwe dzięki aktualizacji Programu Rozwoju Technologii oraz Regionalnej Strategii Innowacji.

Projekt będzie skierowany w głównej mierze do przedsiębiorstw, aby zwiększyć ich wiedzę o technologiach i trendach rynkowych, co w konsekwencji pozwoli na podjęcie działań mających na celu podniesie ich konkurencyjności i innowacyjności zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym. Działanie w zakresie profesjonalizacji usług skoncentrowane będzie przede wszystkim na animowaniu współpracy poprzez m.in. analizę potrzeb technologiczno-innowacyjnych w przedsiębiorstwach i sektorze B+R, zastosowanie modeli biznesowych i instrumentów w zakresie transferu i komercjalizacji technologii w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, określenie możliwości biznesowych dla przedsiębiorstw, a także przygotowanie ich do włączenia się w sieci kooperacyjne i w łańcuchy gospodarki globalnej.
Efektem podjętych działań w ramach projektu będzie intensyfikacja i wzrost znaczenia współpracy sieciowej podmiotów poczwórnej helisy, jako głównych aktorów ekosystemu innowacji, mających największy wpływ na rozwój gospodarczy, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu opartej o inteligentne specjalizacje.

Lider projektu:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Partnerzy projektu:
• Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
• Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.

Porozumienie 1:
• Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
• Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu
• Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
• Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej

Porozumienie 2:
• Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.
• Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Porozumienie 3:
• Uniwersytet Śląski w Katowicach
• Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET
• Instytut Metali Nieżelaznych
• Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Porozumienie 4:
• Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
• Instytut Metali Nieżelaznych

Cele projektu:
• usprawnienie zarządzania rozwojem naukowo-technologicznym regionu poprzez współpracę w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS)
• wyłonienie w procesie przedsiębiorczego odkrywanie sektorów wzrostowych gospodarki regionu i aktualizacja regionalnych inteligentnych specjalizacji w ramach Programu Rozwoju Technologii (PRT) i Regionalnej Strategii Innowacji (RIS WSL)

Efekty projektu:
• aktualizacja PRT oraz Modelu wdrażania PRT;
• analizy potencjału województwa w wybranych specjalizacjach technologicznych zgodnych ze specjalizacjami Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierających rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów technologicznych, które stanowią podstawę do sformułowania planu działania w poszczególnych obszarach oraz punkt wyjścia do wizualizacji potencjału technologicznego regionu, jak również wprowadzenia zmian w regionalnym systemie finansowania innowacji skierowane do przedsiębiorców;
• analizy potrzeb technologiczno-innowacyjnych przedsiębiorstw ukierunkowane na tworzenie polityki rozwoju;
• raporty roczne Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierające trendy rynkowe w obszarach inteligentnej specjalizacji.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej:
3 940 000,00 PLN

Więcej informacji na portalu INNOBSERVATOR SILESIA:  www.ris.slaskie.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok