Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Inne projekty

 

Zastosowanie mewalonolaktonu w syntezie funkcyjnych alifatycznych poliestrów

Nazwa projektu

Zastosowanie mewalonolaktonu w syntezie funkcyjnych alifatycznych poliestrów

Kierownik projektu 

Kierownik projektu: dr inż. Michał Kawalec

Okres realizacji 

01.2019 - 01.2020

Wartość projektu 

49,995 PLN

Cel projektu 

Mewalonolakton to wodorozpuszczalny beta-hydroksy-delta-walerolakton występujący w naturze. W środowisku wodnym występuje w równowadze z kwasem mewalonowym, kluczowym związkiem w biosyntezie terpenów i steroidów. Sam mewalonolakton również jest bioaktywny. Jako delta-lakton powinien ulegać polimeryzacji z otwarciem pierścienia analogicznie do delta-walerolaktonu, epsilon-kaprolaktonu czy laktydu. W literaturze naukowej znaleziono jedynie jedną pracę (Macromol. Rapid Commun. 2001, 22, 820), gdzie mewalonolakton użyto jako dwufunkcyjny monomer w syntezie rozgałęzionego polilaktydu. Ideą przedkładanego wniosku są oryginalne, eksperymentalne prace badawcze prowadzące do otrzymania nowych, liniowych (ko)polimerów mewalonolaktonu z wykorzystaniem technik zabezpieczania/odbezpieczania grup funkcyjnych, w celu zachowania nieprzereagowanych grup hydroksylowych jednostek mewalonolaktonowych w docelowych polimerach. Niezbędny będzie wybór odpowiednich grup zabezpieczających i opracowanie protokołów zabezpieczania grupy hydroksylowej, jednocześnie nienaruszających relatywnie nietrwałego wiązania estrowego laktonu. Będzie trzeba również opracować procedury oczyszczania zabezpieczonego monomeru w celu badań jego zdolności do (ko)polimeryzacji. Przedmiotowy wniosek zawiera również plan badania zachowania zabezpieczonych pochodnych mewalonolaktonu wobec katalizatorów i inicjatorów polimeryzacji z otwarciem pierścienia z grupy inicjatorów polimeryzacji anionowej (alkoholany litowców), koordynacyjnej (acetyloacetoniany metali przejściowych) oraz katalizatorów organicznych - superzasad (guanidyny, amidyny). W literaturze naukowej nie znaleziono wzmianek o podobnych badaniach. W ramach niniejszego projektu będą również prowadzone próby kopolimeryzacji zabezpieczonego monomeru z typowymi monomerami oksacyklicznymi (laktyd, epsilon-kaprolakton, deltawalerolakton, węglan trimetylenu). Integralnym elementem prac będzie opracowanie protokołu odbezpieczania grup hydroksylowych w otrzymanych polimerach tak, aby łańcuch polimerowy nie ulegał degradacji. Planowane są badania (ko)polimeryzacji i mikrostruktury otrzymywanych kpolimerów techniką jądrowego rezonansu magnetycznego (13CNMR) z użyciem optycznie czystego enancjomeru. Zostanie przeprowadzona charakterystyka właściwości (stabilność termiczna, morfologia, wodorozpuszczalność/ chłonność wody) otrzymanych materiałów, z uwagi na brak danych literaturowych. Mając na uwadze powyższe, propozycja prac zakłada zdobycie nowej wiedzy.

Jednostki współrealizujące 

-
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok