Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Inne projekty

 

Nanowarstwy polimerów gwieździstych o właściwościach antybakteryjnych

Nazwa projektu

Nanowarstwy polimerów gwieździstych o właściwościach antybakteryjnych

Kierownik projektu 

dr Barbara Mendrek

Okres realizacji 

8.05.2018-7.05.2021

Wartość projektu 

499 000,00 zł

Cel projektu 

Naukowcy od wielu lat szukają skutecznej i bezpiecznej metody usuwania mikroorganizmów, ponieważ szczepy bakteryjne wykazują coraz większą odporność na powszechnie stosowane antybiotyki. Postępy w dziedzinie  nanotechnologii umożliwiają precyzyjne projektowanie w nanoskali właściwości powierzchni stosowanych w różnych dziedzinach życia, gdzie zdrowie ludzkie jest priorytetem (medycyna, farmacja, przemysł spożywczy). Celem projektu jest otrzymanie nowych warstw polimerów gwieździstych kowalencyjnie związanych z podłożem szklanym lub krzemowym. Otrzymane warstwy polimerowe będą odpowiednio modyfikowane w celu uzyskania zwiększonej aktywności bakteriobójczej. Wpływ zastosowanejmetody otrzymywania i modyfikacji warstw na ich właściwości antybakteryjne zostanie sprawdzony przy użyciu wybranych szczepów bakterii. Połączenie polimeru ze stałym podłożem za pomocą  wiązań kowalencyjnych powinno zapewnić stabilność takiej warstwy i zachować jej aktywność przeciwbakteryjną. Pozwoli to uniknąć odczepienia powstałych warstw od podłoża np. pod wpływem przemywania wodą. Projekt będzie  obejmował następujące zadania badawcze:

  • otrzymanie warstw polimerów gwieździstych i ich charakterystykę
  • modyfikację warstw poprzez czwartorzędowanie grup aminowych poli(metakrylanu N,N'-dimetyloaminoetylu)
  • modyfikację warstw polimerów gwieździstych poprzez tworzenie nanocząstkek srebra „in situ”
  • badanie i ocenę właściwości antybakteryjnych warstw polimerów gwieździstych

W projekcie zostaną otrzymane powierzchnie poli(metakrylanu N,N'-dimetyloaminoetylu) o topologii gwieździstej. Polimery gwieździste o zdefiniowanej liczbie i długości ramion zostaną otrzymane metodą kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP), a następnie zostaną kowalencyjnie przyłączone do sfunkcjonalizowanych podłoży szklanych i krzemowych metodą „szczepienia do”. Otrzymane w ten sposób warstwy zostaną  scharakteryzowane nowoczesnymi metodami pomiarowymi (mikrowaga kwarcowa, elipsometria, FTIR, AFM, TEM). Kolejnym etapem będzie modyfikacja warstw polimerowych dla zwiększenia ich właściwości antybakteryjnych. W  ostatnim zadaniu projektu będą wykonane badania mikrobiologiczne otrzymanych powierzchni polimerowych. Pozwoli to ocenić wpływ składu, struktury i właściwości uzyskanych warstw na ich zdolności biobójcze. Nowatorskie  rozwiązanie proponowane w projekcie obejmuje otrzymanie trwałych powierzchni polimerów gwieździstych oraz ich modyfikację dla wzmocnienia działania przeciw drobnoustrojom. Badania zaplanowane w projekcie wpisują się w  najnowszy nurt badań światowych z zakresu materiałów antybakteryjnych i ich potencjalnego wykorzystania.

Jednostki współrealizujące 

 
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok