Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Inne projekty

 

Materiały grafenowe do procesów separacji

Nazwa projektu

Materiały grafenowe do procesów separacji

Kierownik projektu 

Dr hab. inż. Alicja Bachmatiuk

Okres realizacji 

26.01.2015-25.01.2018

Wartość projektu 

893 040,00

Cel projektu 

Celem projektu jest określenie przydatności modyfikowanych materiałów grafenowych jako selektywnych membran o ulepszonej wydajności w procesach separacji mieszanin cieczy i gazów oraz zależności pomiędzy strukturą tych materiałów i właściwościami transportowymi membrany. W projekcie zostaną wytworzone różne formy materiału grafenowego, tj.: porowaty grafen wytworzony przy wykorzystaniu techniki chemicznego osadzania par z fazy gazowej (CVD), tlenek grafenu (GO) otrzymywany z grafitu proszkowego poprzez chemiczną eksfoliację, zredukowany tlenek grafenu (RGO) i funkcjonalizowany tlenek grafenu(f-GO). Dzięki otrzymywaniu różnych form materiału grafenowego możliwe będzie przeprowadzenie badań dwóch różnych mechanizmów przepływu, tj.: poprzez pory obecne w strukturze płaszczyzny grafenowej (materiał otrzymany przy wykorzystaniu CVD na specjalnie przygotowanych podłożach) oraz pomiędzy rozdzielonymi warstwami grafenowymi (materiał otrzymany z GO, RGO i f-GO). Dla porowatych warstw grafenowych zbadany zostanie wpływ liczby warstw i wielkości wygenerowanych porów na selektywność i przepuszczalność membran. Materiały grafenowe będą odpowiednio osadzone na podłożach flitracyjnych (ceramicznych lub polimerowych) za pomocą metod próżniowych lub bezpośredniego nakładania (przenoszenie lub nakrapianie z zawiesiny). Na powstałych materiałach zostaną sprawdzone właściwości separacyjne dla wybranych mieszanin cieczy i gazów.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok