Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Inne projekty

 

Badanie właściwości protonowanych cienkich warstw organicznych na bazie aromatycznych poliazometin

Nazwa projektu

Badanie właściwości protonowanych cienkich warstw organicznych na bazie aromatycznych poliazometin

Kierownik projektu 

dr Henryk Bednarski

Okres realizacji 

24.05.2011-23.05.2013

Wartość projektu 

162 500,00

Cel projektu 

Projekt zakłada zbadanie właściwości cienkich warstw aromatycznych poliazometin poddanych procesowi protonowania. Projekt obejmuje: wytworzenie cienkich warstw poliazometin metodami transportu chemicznego w fazie gazowej i rozwirowania (spin coating), ich protonowanie, zbadanie ich właściwości fizycznych oraz wykonanie modelowania komputerowego ich struktury molekularnej i właściwości. Protonowanie jest procesem znacząco modyfikującym parametry optyczne poliazometin w kierunku pożądanym do ich zastosowań w fotowoltaice. W ramach projektu zostanie wykonane kompleksowe modelowanie komputerowe właściwości protonowanych cienkich warstw poliazometin, jak również samego mechanizmu protonowania. Przeprowadzone zostaną zaawansowane obliczenia na stosunkowo dużych układach molekulamych, wykorzystujące metody oparte o teorię funkcjonału gęstości elektronowej (DF1). Zbadany zostanie również wpływ protonowania na gęstość fotoprądu powstałego w wyniku absorpcji fotonów w warstwie. co ma istotne znaczenie dla praktycznego zastosowania w optoelektronice i fotowoltaice. Ponadto zbadany zostanie wpływ protonowania na morfologię otrzymanych cienkich warstw poliazometin z uwagi na ich zastosowanie jako warstwy aktywnej w strukturach diodowych. Wykonane badania doświadczalne właściwości fizycznych oraz przeprowadzone modelowanie komputerowe pozwoli na pełniejsze zrozumienie mechanizmu protonowania skoniugowanych aromatycznych poliazometin i ich cienkich warstw.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok