Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Patenty

 

Sposób wytwarzania włókien o rozmiarach mikrometrycznych i podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych, z poli(kwasu mlekowego) oraz jego kopolimerów metodą z roztworu na mokro

Nazwa:

Sposób wytwarzania włókien o rozmiarach mikrometrycznych i podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych, z poli(kwasu mlekowego) oraz jego kopolimerów metodą z roztworu na mokro

Zgłaszający:

  • Politechnika Łódzka
  • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
  • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Numer i data zgłoszenia/uzyskania patentu:

Numer i data uzyskania patentu:
220044, 31.08.2015

Numer i data zgłoszenia wynalazku:
399819, 05.07.2012

Pozostałe informacje:

Sposób wytwarzania włókien o rozmiarach mikrometrycznych i podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych, przeznaczonych zwłaszcza do celów medycznych, z poli(kwasu mlekowego), jego kopolimerów oraz mieszanek poli(kwasu mlekowego) z innymi biodegradowalnymi polimerami, metodą z roztworu na mokro, polegający na przygotowaniu roztworu przędzalniczego w chlorku metylenu, chloroformie, tetrahydrofuranie, dioksanie, dimetylosulfotlenku, toluenie, ksylenie, acetonitrylu, formowaniu włókien polegającym na przetłaczaniu roztworu przędzalniczego przez otwory dyszy przędzalniczej pod ciśnieniem do kąpieli koagulacyjnej stanowiącej roztwór nierozpuszczalnika użytego polimeru lub kopolimeru, to jest metanolu, etanolu, acetonu, heksanu, wody lub ich mieszaniny w rozpuszczalniku użytym do sporządzenia roztworu przędzalniczego oraz poddaniu uformowanych włókien procesowi rozciągu, charakteryzuje się tym, że proces rozciągu włókien prowadzi się wieloetapowe w kąpielach plastyfikacyjnych lub mediach grzejnych o temperaturze rosnącej w każdym kolejnym etapie rozciągu.

Jednostki współuprawnione do prawa do patentu:

  • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Politechnika Łódzka; Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok