Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Patenty

 

Sposób wytwarzania funkcjonalizowanych makromonomerów polihydroksyalkanianowych

Nazwa:

Sposób wytwarzania funkcjonalizowanych makromonomerów polihydroksyalkanianowych

Zgłaszający:

  • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
  • Politechnika Śląska

Numer i data zgłoszenia/uzyskania patentu:

Numer i data uzyskania patentu:
221159, 29.02.2016

Numer i data zgłoszenia wynalazku:
399632, 22.06.2012

Pozostałe informacje:

Przedmiotem wynalazku są związki mające grupę końcową z wbudowanym pierścieniem epoksydowym o ogólnym wzorze 1, w którym x, y, z i n oznaczają liczby naturalne, przy czym x ≥ 1, y i z ≥ 0, a n ≤ 120; R1 i R2 są różne, a R3 jest takie same jak R1 lub R2 i oznaczają grupę o wzorze CmH2m+1, gdzie m=1-18. Sposób wytwarzania makromonomerów poli(3-hydroksyalkanianowych) posiadających grupy funkcyjne zawierające ugrupowanie epoksydowe znamienny tym, że krystaliczne lub amorficzne poli(3-hydroksyalkaniany) posiadające grupę końcową zawierającą podwójne wiązanie o wzorze 2, poddaje się, w fazie stałej, w obecności inicjatora wybranego z grupy obejmującej nadtlenki oraz związki azowe, reakcji utleniania tlenem w zakresie temperatur 50-160°C, do uzyskania stopnia przereagowania od 40-100%. Wynalazek obejmuje również zastosowanie związków o wzorze 1, do wytwarzania koniugatów substancji biologicznie aktywnych mających grupy zdolne do reakcji z ugrupowaniem epoksydowym, zwłaszcza aminowe, tiolowe, hydroksylowe, bezwodnikowe lub karboksylowe, oraz w syntezie polimerów o zróżnicowanej architekturze łańcucha.

Jednostki współuprawnione do prawa do patentu:

  • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
  • Politechnika Śląska
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok