Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Patenty

 

Sposób oczyszczania β-butyrolaktonu, zwłaszcza do syntezy poli(3-hydroksymaślanu) i jego kopolimerów

Nazwa:

Sposób oczyszczania β-butyrolaktonu, zwłaszcza do syntezy poli(3-hydroksymaślanu) i jego kopolimerów

Zgłaszający:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Numer i data zgłoszenia/uzyskania patentu:

Numer i data uzyskania patentu:
216552, 30.04.2014

Numer i data zgłoszenia wynalazku:
393751, 27.01.2011

Pozostałe informacje:

Sposób oczyszczania β-butyrolaktonu od zanieczyszczeń posyntetycznych i wody zwłaszcza do syntezy poli(3-hydroksymaślanu) i jego kopolimerów, według wynalazku, polega na dwóch procesach i) utlenianiu zanieczyszczeń ?-butyrolaktonu czynnikiem utleniającym w pierwszej kolejności zanieczyszczenia, korzystnie nadmanganianem potasu, nadtlenkiem wodoru, dwuchromianem potasu lub ozonem; ii) osuszeniu poprzez reakcję chemiczną, korzystnie z węglikiem wapnia lub wodorkiem wapnia. Wydzielanie β-butyrolaktonu prowadzone jest sposobem destylacji pod obniżonym ciśnieniem. Sposób jest realizowany w dwóch bądź jednym etapie. Monomer oczyszczony według takiego sposobu wykazuje wyższą aktywność w procesie polimeryzacji anionowej z otwarciem pierścienia a parametry molekularne otrzymywanego polimeru są w pełni kontrolowane.

Jednostki współuprawnione do prawa do patentu:

  • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok