Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Patenty

 

Materiał polimerowy z indukowanym termicznie efektem pamięci kształtu o kontrolowanej temperaturze zmiany kształtu oraz sposób jego otrzymywania

Nazwa:

Materiał polimerowy z indukowanym termicznie efektem pamięci kształtu o kontrolowanej temperaturze zmiany kształtu oraz sposób jego otrzymywania

Zgłaszający:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Numer i data zgłoszenia/uzyskania patentu:

Numer i data uzyskania patentu:
221555, 29.04.2016

Numer i data zgłoszenia wynalazku:
396990, 15.11.2011

Pozostałe informacje:

Materiał polimerowy z indukowanym termicznie efektem pamięci kształtu i kontrolowanej temperaturze przejścia zmiany kształtu, charakteryzuje się tym, że ma kontrolowaną temperaturę przejścia zmiany kształtu, w przedziale od 10°C do 60°C oraz zawiera jako komponenty ataktyczny poli-[(R,S)-3-hydroksymaślan] oraz polilaktyd lub jego kopolimery, przy udziale wagowym ataktycznego poli-[(R,S)-3-hydroksymaślanu] w mieszance od 1% do 99%. Sposób otrzymywania materiałów polimerowych z indukowanym termicznie efektem pamięci kształtu o kontrolowanej temperaturze przejścia zmiany kształtu, polegający na zmieszaniu ataktycznego poli-[(R,S)-3-hydroksymaślanu], z polilaktydem lub jego kopolimerami, korzystnie przy udziale wagowym ataktycznego poli-[(R,S)-3-hydroksymaślanu] w mieszance od 1% do 99%, w stanie plastycznym, korzystnie w zakresie temperatur od 100° do 240°C, lub metodą rozpuszczalnikową.

Jednostki współuprawnione do prawa do patentu:

  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok