Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Patenty

 

Sposób wytwarzania resorbowalnej membrany do sterowanej regeneracji tkanek

Nazwa:

Sposób wytwarzania resorbowalnej membrany do sterowanej regeneracji tkanek

Zgłaszający:

  • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Numer i data zgłoszenia/udzielenia patentu:

Numer i data uzyskania patentu:
219076, 31.03.2015

Numer i data zgłoszenia wynalazku:
391519, 15.06.2010

Pozostałe informacje:

Wynalazek rozwiązuje problem otrzymywania resorbowalnej membrany o takiej mikrostrukturze, która stwarzałaby korzystne warunki do odbudowy tkanki kostnej. Sposób według wynalazku polega na tym, że przygotowuje się 1-5% roztwór biozgodnego resorbowalnego polimeru, korzystnie kopolimeru glikolidu z laktydem lub kopolimeru glikolidu z ?-kaprolaktonem, w chlorku metylenu, do którego następnie wprowadza się poliglikol etylenowy o masach cząsteczkowych od 100 Da do 5000 Da, przy czym ilość wprowadzanego poliglikolu etylenowego jest taka, aby jego udział objętościowy w mieszaninie z polimerem resorbowalnym wynosił od 10 do 70%, mieszaninę polimerów w chlorku metylenu homogenizuje się w temperaturze pokojowej, a następnie odlewa się na gładką powierzchnię i suszy się w temperaturze 20-40°C do odparowania rozpuszczalnika przez 24-48 h, zestaloną folię umieszcza się w wodzie destylowanej w temperaturze 25°C przez czas potrzebny do wypłukania poliglikolu etylenowego 24-72 h, wymieniając wodę co najmniej 15 razy aż do uzyskania porowatej membrany, po czym uzyskaną membranę suszy się na powietrzu i w suszarce próżniowej w warunkach podciśnienia 0,01-0,08 MPa w temperaturze 20-40°C przez 12-24 h, z membrany po wysuszeniu wycina się fragmenty o kształcie i wymiarach odpowiadających miejscu implantacji, a uzyskane implanty wyjaławia się za pomocą plazmy nadtlenku wodoru lub metodą radiacyjną.

Jednostki współuprawnione do prawa do patentu:

  • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok