Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Patenty

 

Sposób wytwarzania podłoża z powłoką termoczułą, podłoże z powłoką termoczułą oraz jego zastosowanie

Nazwa:

Sposób wytwarzania podłoża z powłoką termoczułą, podłoże z powłoką termoczułą oraz jego zastosowanie

Zgłaszający:

  • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
  • Śląski Uniwersytet Medyczny
  • Centrum Leczenia Oparzeń

Numer i data zgłoszenia/uzyskania patentu:

Numer i data uzyskania patentu:
222090, 30.06.2016

Numer i data zgłoszenia wynalazku:
396476, 30.09.2011

Pozostałe informacje:

W medycynie w przypadkach leczenia chorych ciężko poparzonych, aby zapobiec powstaniu zakażenia rany, stosuje się wiele rozwiązań mających na celu zamianę rany oparzonej na chirurgiczną. Najlepszym rozwiązaniem jest wyko¬nanie autoprzeszczepu skóry. Jednak nie zawsze ta metoda jest skuteczna, ze względu na niedostateczną ilość miejsc dawczych. Alternatywne stosowanie opatrunków biologicznych tj. alloprzeszczepów lub ksenoprzeszczepów skóry stanowi tymczasowe rozwiązanie gdyż po pewnym czasie są odrzucane one przez organizm pacjenta, ponadto istnieje dodatkowo możliwość przeniesienia patogenów zoonotycznych [1-3]. Możliwe jest również wykorzystanie substytu¬tów skóry otrzymanych na drodze inżynierii tkankowej. Jako komponent skóry wykorzystywany jest kolagen, glikozoaminoglikan, kwas poliglikolowy czy hialu-ronowy lub biodegradowalne matryce [4,5]. Komponent taki tworzy matrycę, którą można pokryć fibroblastami lub keratynocytami uzyskanymi w hodowlach in vitro. Jednak stosowanie takich komponentów skóry jest dość drogie i mogą występować problemy procesu terapeutycznego

Jednostki współuprawione do prawa do patentu:

  • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
  • Centrum Leczenia Oparzeń
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Lekarski w Katowicach
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok