Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Patenty

 

Bioresorbowalne i biokompatybilne elastomery termoplastyczne wykazujące pamięć kształtu, zwłaszcza do zastosowań biomedycznych oraz sposób ich wytwarzania

Nazwa:

Bioresorbowalne i biokompatybilne elastomery termoplastyczne wykazujące pamięć kształtu, zwłaszcza do zastosowań biomedycznych oraz sposób ich wytwarzania

Zgłaszający:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Numer i data zgłoszenia/publikacji patentu:

Numer i data uzyskania patentu:
Postępowanie w toku

Numer i data zgłoszenia wynalazku:
P.398687, 02.04.2012

Pozostałe informacje:

Przedmiotem wynalazku są bioresorbowalne, w pełni biokompatybilne termoplasty, zwłaszcza amorficzne, będące alifatycznymi kopoliestrami lub alifatycznymi poli(estro-ko-węglanami), lub poli(estro-ko-amidami), lub poli(estro-ko-węglano-ko-amidami), lub poli(amido-ko-węglanami), wykazujące elastyczne własności w temperaturach niewiele wyższych od temperatury ciała ludzkiego w zakresie od 38-45°C, a w temperaturach niższych (w zakresie od 0° do 38°C) posiadających stosunkowo wysoki moduł sztywności, o sterowanej warunkami syntezy morfologii i własnościach pamięci kształtu, zawierające długie homobloki i krótkie wymieszane sekwencje pochodzące od zastosowanych komonomerów, o wzorze (7), w którym n, k i m oznaczają liczbę naturalną od 2 do 200, składnik bloku A oznacza grupę o wzorze -O-CH(R)-CO-, -O-(CHR)4...6-CO- i/lub -O-(CHR)4...6-O-CO-, w których R oznacza -(CH2)aR1 lub -(CHR2-OCH2)b-OH lub -(CHR2-OCH2)b-NH2, gdzie a oznacza liczbę całkowitą od 0 do 10, b liczbę naturalną od 1 do 1000, R1 oznacza -H lub -OH lub –NH2, R2 oznacza –CH3 lub –CH2CH3, a składnik bloku B oznacza grupę o wzorze -O-CH2-CO-, lub/i -O-(CH2)4...6-CO-, lub/i -O(CH2)4...6-O-CO-. Wynalazek obejmuje także sposób wytwarzania bioresorbowalnych materiałów polimerowych z pamięcią kształtu polegający na prowadzeniu procesu kopolimeryzacji, przebiegającej zgodnie ze znanym mechanizmem ROP, wymienionych wyżej monomerów.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok