Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Patenty

 

Sposób wytwarzania polimerów i kopolimerów izoprenu

Nazwa:

Sposób wytwarzania polimerów i (ko)polimerów izoprenu

Zgłaszający:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Numer i data zgłoszenia/uzyskania patentu:

Numer i data uzyskania patentu:
409509, 15.09.2014

Numer i data zgłoszenia wynalazku:
195388, 28.09.2007

Pozostałe informacje:

Sposób syntezy poliizoprenu i kopolimerów izoprenu ze styrenem lub metakrylanem metylu polega na tym, że prowadzi się reakcję polimeryzacji izoprenu lub jego kopolimeryzacji ze styrenem i/lub metakrylanem metylu w atmosferze argonu, w obecności supramolekularnego kompleksu metalu alkalicznego, ze związkami kompleksującymi kationy tego metalu wybranymi z grupy obejmującej makrocykliczne etery koronowe, kryptandy, liniowe polietery oraz pochodne tych związków, w aprotycznym rozpuszczalniku organicznym lub ich mieszaninach, w temperaturze od 65°C do 10°C.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok