Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Patenty

 

Nowe estry oligomeru kwasu 3-hydroksymasłowego oraz sposób ich wytwarzania

Nazwa:

Nowe estry oligomeru kwasu 3-hydroksymasłowego oraz sposób ich wytwarzania

Zgłaszający:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Numer i data zgłoszenia:

Numer i data uzyskania patentu:
196569, 31.01.2008

Numer i data zgłoszenia wynalazku:
344778, 22.12.2000

Pozostałe informacje:

Ujawniono 5'-O-estry kladribiny z oligomerami kwasu 3-hydroksymasłowego o wzorze 1, w którym n wynosi od 4 do 30. Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, w którym n wynosi od 4 do 30, polega na tym, że kladribinę o wzorze 2 przeprowadza się poprzez działanie wodorkiem sodowym lub potasowym w sól monosodową lub monopotasową o wzorze 3, w którym X oznacza sód lub potas w środowisku rozpuszczalnika organicznego, korzystnie dimetylosulfotlenku (DMSO), którą następnie działa się na ß-butyrolakton, powodując otwarcie pierścienia laktonowego z utworzeniem wiązania estrowego w pozycji 5?-O-kladribiny i polimeryzację laktonu. Środek farmaceutyczny zawiera jako substancję czynną związek o wzorze 1.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok