Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Patenty

 

Mikrosfery polimerowe o hydrofilowej warstwie powierzchniowej i sposób ich wytwarzania

Nazwa:

Mikrosfery polimerowe o hydrofilowej warstwie powierzchniowej i sposób ich wytwarzania

Zgłaszający:

  • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
  • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Numer i data zgłoszenia:

Numer i data uzyskania patentu:
192172, 29.09.2006

Numer i data zgłoszenia wynalazku:
333294, 21.05.1999

Pozostałe informacje:

Nowe mikrosfery o hydrofilowej warstwie powierzchniowej charakteryzują się ograniczną adsorpcją białek oraz zawierają w warstwie powierzchniowej grupy funkcyjne -OH, zbudowane z monomerów winylowych, zwłaszcza ze styrenu lub akrylanów i makromonomeru, Ó-t-butoksy-ω-styrylopoligilcydolu o wzorze 1b. Sposób wytwarzania mikrosfer zbudowanych z polimerów otrzymywanych z monomerów winylowych, zwłaszcza ze styrenu lub akrylanów polega na tym, że prowadzi się dyspersyjną kopolimeryzację rodnikową wspomnianych powyżej monomerów z makromonomerem, Ó-t-butoksy-?-styrylo -poliglicydolem o wzorze 1a. W sposobie kopolimeryzację monomerów winylowych (styrenu lub monomerów akrylowych) z Ó-t-butoksy-ω-styrylo-poliglicydolem prowadzi się korzystnie w wodzie bez dodatku środków powierzchniowo czynnych, a inicjuje się inicjatorami polimeryzacji rodnikowej rozpuszczalnymi w wodzie.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok