Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Patenty

 

Biodegradowalna i biodezintegrowalna kompozycja polimerowa i sposób jej wykorzystania

Nazwa:

Biodegradowalna i biodezintegrowalna kompozycja polimerowa i sposób jej wykorzystania

Zgłaszający:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Numer i data zgłoszenia/uzyskania patentu:

Numer i data uzyskania patentu:
186754, 27.02.2004

Numer i data zgłoszenia wynalazku:
320208, 27.05.1997

Pozostałe informacje:

Biodegradowalne i biodezintegrowalne kompozycje polimerowe charakteryzują się tym, że zawierają 10-95% syntetycznych poliestrów poli(ß-butyrolaktonu) i/lub jego kopolimerów, 5-90% naturalnego poli(ß-hydroksymaślanu) i/lub jego naturalnych kopolimerów oraz 5-90% polimetakrylanu metylu, poliakrylanów, poliwęglanu, polistyrenu, polikaprolaktonu lub innych poliestrów alifatycznych lub ich kopolimerów oraz polimerów z grupy poliolefin . Sposób wywtarzania kompozycji polimerowych polega na tym, że 10-95% syntetycznych poliestrów poli(ß-butyrolaktonu) i/lub jego kopolimerów poddaje się procesowi mieszania w stopie lub w rozpuszczalniku organicznym, korzystnie w chloroformie, chlorku metylenu, dichloroetanie, tetrahydrofuranie lub toluenie z 5-90% naturalnego poli(ß-hydroksymaślanu) i/lub jego naturalnych kopolimerów oraz z 5-90% polimetakrylanu metylu, poliakrylanów, poliwęglanu, polistyrenu, polikaprolaktonu lub innych poliestrów alifatycznych lub ich kopolimerów oraz polimerów z grupy poliolefin. Otrzymane tym sposobem mieszanki polimerowe mają postać przezroczystych folii, kształtek tworzywowych, względnie mikrosfer. Wytwarzane tym sposobem produkty ulegają biodegradacji lub biodezintegracji pod wpływem typowych czynników hydrolizujących wiązanie estrowe lub enzymów i z tych względów mogą znaleźć zastosowanie w ochronie środowiska jako biodegradowalne opakowania, w biologii, medycynie i farmacji jako polimerowe matryce dla leków, implanty, biokompatybilne powłoki itp.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok