Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Patenty

 

Sposób polimeryzacji anionowej styrenu oraz jego kopolimeryzacji z laktonami

Nazwa:

Sposób polimeryzacji anionowej styrenu oraz jego kopolimeryzacji z laktonami

Zgłaszający:

  • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
  • Politechnika Śląska

Numer i data zgłoszenia/uzyskania patentowego:

Numer i data uzyskania patentu:
177838, 31.01.2000

Numer i data zgłoszenia wynalazku:
306389, 20.12.1994

Pozostałe informacje:

Sposób polega na tym, że polimeryzację lub kopolimeryzację prowadzi się w roztworach supramolekularnych kompleksów sodu i potasu z eterami koronowymi lub kryptandami, korzystnie z eterami koronowymi 18-crown-6 lub 15-crown-5 w środowisku aprotycznego rozpuszczalnika organicznego. W sposobie tym zarówno przygotowanie roztworu katalizatora, jak i polimeryzację lub kopolimeryzację prowadzi się w środowisku bezwodnym, przy czym korzystnie do roztworu katalizatora wprowadza się roztwory monomerów. Jako rozpuszczalnik korzystnie stosuje się tetrahydrofuran, a jako związek kompleksujący eter koronowy 18-crown-6 lub 15-crown-5. Proces prowadzi się w szerokim zakresie temperatur, korzystnie w temperaturze -20 do 25°C.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok