Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Patenty

 

Biodegradowalna, polimerowa, implantacyjna postać leku, sposób jej wytwarzania oraz jej zastosowanie

Nazwa:

Biodegradowalna, polimerowa, implantacyjna postać leku, sposób jej wytwarzania oraz jej zastosowanie

Zgłaszający:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Numer i data zgłoszenia/uzyskania patentu:

Numer i data uzyskania patentu:
W toku postępowania

Numer i data zgłoszenia wynalazku:
420292, 24.01.2017

Pozostałe informacje:

Przedmiotem wynalazku jest stała, biodegradowalna, polimerowa, implantacyjna postać leku, w formie prętów lub innych kształtek, dozujących neuroleptyki atypowe wybrane z grupy obejmującej rysperydon, olanzapinę, kwetiapinę, amisulpiryd i arypiprazol oraz substancje lecznicze o działaniu miejscowym przeciwzapalnym i immunosupresyjnym, zwłaszcza symwastatynę i jej pochodne, w sposób nieprzerwany i przedłużony, od momentu aplikacji postaci leku przez okres od 3 do 4 miesięcy, sposób jej wytwarzania oraz jej zastosowanie. Docelową grupą terapeutyczną dla wskazanej postaci leku są chorzy psychicznie. Wynalazek obejmuje, również, równoczesne zastosowanie wraz z neuroleptykami atypowymi symwastatyny, jej pochodnych i innych substancji leczniczych o działaniu miejscowym przeciwzapalnym i immunosupresyjnym. Substancje te stosowane są prewencyjnie, mają one zapobiegać odrzutowi implantacyjna postaci leku i innym potencjalnym efektom niepożądanym wynikającym z oddziaływania nośnika substancji leczniczych i jego produktów biodegradacji na tkanki chorych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok