Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Patenty

 

Nowe binarne i hybrydowe kompozyty polimerowo-węglowe z piankami węglowymi w roli mikronapełniaczy matryc polimerowych

Nazwa:

Nowe binarne i hybrydowe kompozyty polimerowo-węglowe z piankami węglowymi w roli mikronapełniaczy matryc polimerowych

Zgłaszający:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Numer i data zgłoszenia/uzyskania patentu:

Numer i data uzyskania patentu:
W trakcie postępowania

Numer i data zgłoszenia wynalazku:
415330, 15.12.2015

Pozostałe informacje:

Celem patentu jest zastrzeżenie zastosowania rozdrobnionych pianek węglowych jako napełniaczy kompozytów polimerowych, w których różnego rodzaju materiał polimerowy pełni rolę ciągłej matrycy zawierającej zdyspergowane cząstki porowatej pianki. Pianki węglowe wprowadzane do matrycy polimerowej w celu wytworzenia kompozytu obejmują pianki otrzymywane z różnego rodzaju prekursorów węglowych, polimerowych oraz z biomasy, jak również z kombinacji wymienionych prekursorów. W roli napełniaczy mogą być również wykorzystywane komercyjne pianki węglowe, w tym spienione węgle szkliste. Oprócz pianek niemodyfikowanych, jako napełniacze kompozytów są także stosowane pianki węglowe wzmocnione różnymi materiałami węglowymi. Przedmiotem patentu jest metoda wytwarzania zarówno nowych binarnych kompozytów polimerowo-węglowych, w których w roli napełniacza stosuje się wyłącznie ziarna pianki węglowej niemodyfikowanej lub wzmocnionej jak i hybrydowych kompozytów polimerowo-węglowych, do wytworzenia których, jako napełniacze, oprócz rozdrobnionej pianki węglowej są używane inne materiały węglowe. Dyspersja cząstek pianek węglowych lub innych napełniaczy węglowych w ciągłej matrycy polimerowej otrzymywana jest z wykorzystaniem ultradźwiękowego rozpraszania i mieszania mechanicznego. Specyficzne właściwości pianek węglowych, szczególnie ich duża porowatość, sprawiają, że kompozyty z ich udziałem mają gęstość zbliżoną do matrycy polimerowej, zdolność pochłaniania różnego rodzaju energii, np. elektromagnetycznej, mechanicznej i akustycznej, oraz charakteryzują się korzystnymi właściwościami termicznymi i elektrycznymi.
W patencie opisano przykłady:
- otrzymywania binarnego kompozytu epoksydowego z wykorzystaniem w roli napełniacza pianki węglowej niemodyfikowanej, otrzymanej z kompozycji żywicy epoksydowej i żywicy fenolowo-formaldehydowej typu nowolaku (Przykład 1),
- otrzymywania binarnego kompozytu epoksydowego z wykorzystaniem w roli napełniacza pianki węglowej z prekursora epoksydowo-nowolakowego wzmocnionej nanopłatkami grafenowymi (Przykład 2).
- otrzymywania hybrydowego kompozytu epoksydowo-węglowego z układem napełniaczy w postaci pianki węglowej niemodyfikowanej oraz nanorurek węglowych jako innego materiału węglowego (Przykład 3).

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok