Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Patenty

 

Biodegradowalny, polimerowy system miejscowego uwalniania leku do stosowania w leczeniu chorób przyzębia oraz sposób jego wytwarzania

Nazwa:

Biodegradowalny, polimerowy system miejscowego uwalniania leku do stosowania w leczeniu chorób przyzębia oraz sposób jego wytwarzania

Zgłaszający:

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Numer i data zgłoszenia:

Numer i data uzyskania patentu:
PAT.228729, 14.11.2017

Numer i data zgłoszenia wynalazku:
407770, 01.04.2014

Pozostałe informacje:

Biodegradowalny, polimerowy system miejscowego uwalniania leku do zastosowania w leczeniu chorób przyzębia, stanowiący wysokoelastyczne, wytrzymałe mechanicznie kompozytowe matryce w postaci typoszeregu, pierścieni i/lub owalnych kształtek, których wymiary są związane z budową anatomiczną i wielkością zębów ludzkich charakteryzuje się tym, że stanowi kompozyt zbudowany z matrycy polimerowej; tworzącej biodegradowalne i biokompatybilne alifatyczne poliestrowęglany i alifatyczne poliwęglany lub/i ich mieszaninę, korzystnie poli(e-kaprolakton -CO- węglan trimetylenu) o zawartości kaproilu od 30 do 85% molowych lub/i alifatyczne poliwęglany, korzystnie poli(węglan trimetylenu - CO- węglan neopentylu) o zawartości komonomeru trimetylowęglanu od 50 do 90% molowych, korzystnie otrzymywane w syntezie prowadzonej metodą eliminującą obecność toksycznych metali w finalnym produkcie, przy czym wypełniaczem zdyspergowanym lub/i rozpuszczonym w matrycy jest antybiotyk rozpuszczalny w wodzie; korzystnie z grupy tetracyklin (tetracyklina, doksycyklina); lub/i antyseptyk, korzystnie chlorheksydyna lub/i metronidazol lub/i triklosan, a zawartość stosowanego leku, wynosi od 5% wagowych do 30% wagowych masy całkowitej kompozytu, korzystnie od 10% wagowych do 20% wagowych, i jest dobierana tak, aby zapewnić jednocześnie odpowiednio wysokie stężenie uwalnianego leku w kieszonce dziąsłowej, pozwalające na wyeliminowanie patogennych bakterii, będących przyczyną schorzenia, a zarazem utrzymując zadawalającą elastyczność i wytrzymałość mechaniczną kompozytu, co pozwala na łatwe, szybkie i trwałe zamocowanie tego systemu. Przedmiotem wynalazku jest także sposób wytwarzania systemu z wymienionych substancji składowych i jego zastosowanie, bez konieczności usuwania systemu z kieszonki dziąsłowej.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok