Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Patenty

 

Sposób wytwarzania wielowarstwowej polimerowej powłoki ochronnej materiałów implantacyjnych z funkcją kontrolowanego uwalniania leku

Nazwa:

Sposób wytwarzania wielowarstwowej polimerowej powłoki ochronnej materiałów implantacyjnych z funkcją kontrolowanego uwalniania leku

Zgłaszający:

  • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
  • Uniwersytet Jagielloński

Numer i data zgłoszenia:

Numer i data uzyskania patentu:
W toku postępowania

Numer i data zgłoszenia wynalazku:
406603, 19.12.2013

Pozostałe informacje:

Sposób wytwarzania wielowarstwowej powłoki ochronnej materiałów implantacyjnych z funkcją kontrolowanego uwalniania leków polega na tym, że warstwę parylenu o grubości od 6 do 20 μm, nanosi się na powierzchnię implantu metodą chemicznego osadzania z warstwy gazowej, a następnie poddaje się modyfikacji plazmą tlenową, przy ciśnieniu od 0.2 do 1 mbar, w czasie od 15 do 60 minut, stosując moc generatora plazmy od 10 do 60 W, po czym na tak zmodyfikowaną warstwę parylenu nanosi się mieszaninę roztworów laktydu i glikolidu o stosunku molowym laktydu do glikolidu w zakresie od 1 : 1 do 100 : 1 wraz z substancją czynną w ilości od 5% do 10% wag. w stosunku do materiału polimerowego oraz z inicjatorem polimeryzacji i prowadzi się polimeryzację, a następnie suszy się otrzymaną warstwę.

Jednostki współuprawione do prawa do patentu:

  • Uniwersytet Jagielloński
  • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok