Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Patenty

 

Wielowarstwowy materiał medyczny przeznaczony na implant do wypełnień kości

Nazwa:

Wielowarstwowy materiał medyczny przeznaczony na implant do wypełnień kości

Zgłaszający:

  • Politechnika Łódzka
  • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
  • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Numer i data zgłoszenia:

Numer i data uzyskania patentu:
W toku postępowania

Numer i data zgłoszenia wynalazku:
401954, 10.12.2012

Pozostałe informacje:

Wielowarstwowy materiał medyczny przeznaczony na implant do wypełnień kości stanowi co najmniej jeden układ trzech warstw, z których środkową jest warstwa nanowłókien, zaś zewnętrzne warstwy są warstwami włókniny igłowanej z włókien klasycznych połączonymi z warstwą nanowłókien techniką igłowania. Materiał zawiera co najmniej jeden spośród dodatków ceramicznych, węglowych i metalicznych oraz czynnik wzrostu lub lek. Dodatek ceramiczny, węglowy lub metaliczny, w postaci nanododatku, jest zawarty w strukturze warstwy nanowłókien, zaś czynnik wzrostu lub lek, enkapsulowany w mikrosferach z biopolimeru, jest osadzony na powierzchni warstwy nanowłókien. W odmianie wynalazku wielowarstwowy materiał medyczny przeznaczony na implant do wypełnień kości stanowi także co najmniej jeden układ trzech warstw, z których środkową jest warstwa porowata z polimeru biodegradowalnego, w postaci pianki lub w postaci membrany, zaś zewnętrzne warstwy są warstwami włókniny igłowanej z włókien klasycznych, połączonymi z membraną lub pianką techniką klejenia lub prasowania. Materiał zawiera co najmniej jeden spośród dodatków ceramicznych, węglowych i metalicznych oraz czynnik wzrostu lub lek. Dodatek ceramiczny, węglowy lub metaliczny, w postaci nanododatku, jest zawarty w strukturze pianki lub membrany, zaś czynnik wzrostu lub lek, enkapsulowany w mikrosferach z biopolimeru, jest osadzony na powierzchni warstwy pianki lub membrany.

Jednostki współuprawione do prawa do patentu:

  • Politechnika Łódzka,
  • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych,
  • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok