Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Patenty

 

Biodegradowalne materiały włókniste i sposoby ich wytwarzania

Nazwa:

Biodegradowalne materiały włókniste i sposoby ich wytwarzania

Zgłaszający:

 • Politechnika Łódzka
 • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
 • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
 • Instytut Włokiennictwa w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Numer i data zgłoszenia/uzyskania patentu:

Opublikowano w Europejskim Urzędzie Patentowym.

Numer i data uzyskania patentu:
EP2885449, 24.06.2015

Numer i data zgłoszenia wynalazku:
12756278.3, 17.08.2012

Pozostałe informacje:

W ramach przedstawionej technologii został opracowany sposób formowania wyrobów włóknistych z kopolimeru laktydu i glikolidu oraz mieszaniny tego kopolimeru z poli (hydroksymaślanem). Polimer ten, syntezowany według unikalnej metody z inicjatorem cyrkonowym charakteryzuje się podwyższoną biozgodnością. Termoplastyczny charakter polimeru pozwala na jego przetworzenie technikami stopowymi. Technologia obejmuje metodę formowania włókien oraz włókien z nanododatkami oraz sposób ich wykorzystania w postaci wyrobów włókninowych, formowanych technikami klasycznymi i technikami bezpośrednio ze stopionego polimeru (technika pneumotermiczna i technika spod filiery oraz technika elektroprzędzenia). Ponadto przedstawiona technologia obejmuje wytwarzanie siatek dzianych z multifilamentu. W ramach technologii uwzględniono zastosowanie nanododatków bioaktywnych; bioszkła, nanokrzemionek lub syntetycznych, biokompatybilnych pochodnych fosforanów.

Jednostki współuprawione do prawa do patentu:

 • Politechnika Łódzka
 • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
 • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych
 • Instytut Włokiennictwa w Łodzi
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny (od 2012)
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok