Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Charakterystyka właściwości fizyko-chemicznych

 

Technika

Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC)

Nazwa aparatu/producent 

DSC 2920 firmy TA Instruments (USA)

Warunki pomiaru 

 • Temperatura pomiaru -160 do 725 ºC,
 • Szybkość grzania 0,1-50°C/min.,
 • Szybkość chłodzenia 0,1-20°C/min.,
 • Praca w powietrzu lub w warunkach kontrolowanego przepływu gazu inertnego,
 • Naważka 0,5-100 mg.

Co pozwala określić 

Metoda pozwalająca na podstawie zmian przepływu ciepła w funkcji temperatury lub czasu wyznaczać efekty cieplne oraz temperaturę przemian fazowych I i II rzędu.
Wyznaczanie entalpii krystalizacji, topnienia, temperatury mięknięcia, temperatury przejścia szklistego oraz β-relaksacji.
Badanie reakcji sieciowania, między innymi określenie czasu żelowania i witryfikacji, analiza kinetyczna (współczynniki szybkości, energia aktywacji).

 

Technika

Analiza dynamicznych właściwości mechanicznych (DMTA)

Nazwa aparatu/producent 

DMA 2980 firmy TA Instruments (USA)

Warunki pomiaru 

 • Temperatura pomiaru -160 do 600 ºC,
 • Siła (obciążenie) 0,0001-18N,
 • Częstotliwość 0,01-200 Hz, Amplituda odkształcenia 0,5-50 µm,
 • Szybkość grzania 0,1-50°C/min.,
 • Szybkość chłodzenia 0,1-20°C/min.,
 • Zakres modułu zachowawczego,
 • 103 - 3x1012 Pa, Praca w powietrzu lub w warunkach kontrolowanego przepływu gazu inertnego,
 • Próbki w postaci filmów, włókien, beleczek, płytek, żeli lub past, pastylek.

Co pozwala określić 

Metoda umożliwia obserwację odpowiedzi materiału na naprężenia lub określony sposób jego deformacji.
Pozwala wyznaczyć dynamiczne moduły sprężystości: moduł zachowawczy i moduł stratności oraz współczynnik stratności mechanicznej (tłumienia) tg δ
Dodatkowo możliwe jest wyznaczenie całkowitej i dynamicznej lepkości, odporności na pełzanie, modułu relaksacji, zależności odkształcenie-naprężenie.
Możliwe jest badanie procesów sieciowania, między innymi określenie czasu żelowania i witryfikacji.
Ponadto stosując pomiary w funkcji częstotliwości możliwe jest oznaczenia energii aktywacji procesów relaksacyjnych, przewidywanie zachowania długoczasowego zgodnie z teorią TTS (time-temperature superposition).

 

Technika

Analiza dielektryczna (DEA)

Nazwa aparatu/producent 

DEA 2970 firmy TA Instruments (USA).

Warunki pomiaru 

 • Temperatura pomiaru -160 do 500 ºC.
 • Częstotliwość 0,003 Hz-200 kHz,
 • Szybkość grzania 0,1 - 5°C/min.,
 • Szybkość chłodzenia 0,1 - 10°C/min.,
 • Zakres stałej dielektrycznej 1 - 105,
 • Przewodnictwo jonowe 10-5 -1010 pmhos/cm,
 • Zakres siły 0 - 500 N,
 • Praca w warunkach kontrolowanego przepływu gazu inertnego,
 • Próbki w postaci filmów, żeli lub past, krążków.

Co pozwala określić 

Metoda umożliwia obserwowanie zmian właściwości elektrycznych materiału w funkcji czasu, temperatury i częstotliwości. Bada zdolność do przewodzenia ładunku oraz jego gromadzenia.
Pozwala wyznaczyć stałą dielektryczną, współczynnik stratności dielektrycznej, tg delta, przewodnictwo jonowe.
Możliwe jest obserwowanie sieciowania i płynięcia, częstotliwościowej zależności przejść termicznych, czasu witryfikacji, żelowania, stopnia usieciowania, energii aktywacji przejść relaksacyjnych, zmian właściwości pod wpływem utleniania, obróbki termicznej, wpływu czynników zewnętrznych.

 

Technika

Badania elektrochemiczne - woltamperometria cykliczna

Nazwa aparatu/producent 

Potencjostat /eDAQ EA161/ Autolab

Warunki pomiaru 

 • Temperatura pokojowa
 • Warunki inertne, głównie przy pomiarach procesu redukcji,
 • Układ trójelektrodowy,
 • Próbka w postaci roztworu lub cienkiej warstwy w środowisku elektrolitu,
 • Rozpuszczalnik acetonitryl lub dichlorometan.

Co pozwala określić 

 • Elektroaktywność związków niskocząsteczkowych oraz polimerów,
 • Zdolność do polimeryzacji elektrochemicznej,
 • Stabilność elektrochemiczną podczas wielokrotnych cykli domieszkowania i oddomieszkowania,
 • Właściwości redoks (ilość procesów utleniania i redukcji, ich potencjał i odwracalność).
 • Potencjał jonizacji IP oraz powinowactwo elektronowe EA,
 • Szerokość przerwy energetycznej Eg,
 • Właściwości elektrochemiczne uzyskanych w procesie elektropolimeryzacji cienkich warstw,
 • Potencjał przejścia w formę nieprzewodzącą.
 

Technika

Dynamiczne rozpraszanie światła

Nazwa aparatu/producent 

Zetasizer NANO ZS90, rok 2012, MALVERN

Warunki pomiaru 

Laser o mocy 4 mW (λ=633 nm). Pomiary rozcieńczonych roztworów makrocząsteczek oraz koloidów. Pomiary w zakresie temperatur 0-90°C.

Co pozwala określić 

Pomiar potencjału zeta, wielkości cząstek w roztworach, mobilności elektroforetycznej.

 

Technika

Statyczne i dynamiczne rozpraszanie światła

Nazwa aparatu/producent 

Goniometr Brookhaven BI-200 z autokorelatorem PCI BI-9000AT, rok 2005

Warunki pomiaru 

Goniometr wyposażony w laser He-Ne (λ=632,8 nm) o mocy 35 mW. Dzięki termostatowanej celce pomiary mogą być wykonywane w zakresie temperatur 15-80 °C. Próbka w postaci rozcieńczonych roztworów.

Co pozwala określić 

Pomiar statycznego i dynamicznego rozpraszania światła przez rozcieńczone roztwory. Wyznaczanie rozkładów rozmiarów, promienia hydrodynamicznego i promienia bezładności, mas molowych (Mw), wartości drugiego współczynnika wirialnego, współczynnika dyfuzji, śledzenie procesów agregacji makrocząsteczek i systemów koloidalnych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok