Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Charakterystyka struktury chemicznej

 

Chromatografia cieczowa GPC/SEC

Technika

Chromatografia cieczowa GPC/SEC

Nazwa aparatu/producent 

System 2 składa się z:

  • degazera VE7510/ Viscotek,
  • pompy izokratycznej TSP Spectra Series P100/ Spectra-Physics,
  • manualnego zaworu inżektora VE5111/ Viscotek,
  • pieca do kolumn Viscotek,
  • refraktometru różnicowego VE3580/ Viscotek,
  • wiskozymetru 270 Dual Detector (tylko wiskozymetr)/Viscotek.

Warunki pomiaru 

Analiza możliwa dla większości próbek rozpuszczalnych w tetrahydrofuranie, nieoddziałujących z kolumną chromatograficzną. Układ niskotemperaturowy - pracuje w tetrahydrofuranie w temperaturze 35 °C.

Co pozwala określić 

Kalibracja konwencjonalna:
określenie mas molowych
(liczbowo (Mn) i wagowo (Mw) średnich) (do 3Mg/mol) oraz dyspersyjności mas molowych polimerów (ÐM) względem standardów polistyrenowych lub standardów polimetakrylanowych.

Kalibracja uniwersalna:
określenie liczbowo (Mn) i wagowo (Mw) średnich mas molowych (do 3Mg/mol) oraz dyspersyjności mas molowych polimerów (ÐM), a także wyznaczenie lepkościowo średniej masy cząsteczkowej (Mν), promienia hydrodynamicznego (RH) oraz analiza rozgałęzień makromolekuł.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok