Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Charakterystyka struktury chemicznej

 

Spektroskopia UV-VIS-NIR

Technika

Spektroskopia UV-VIS-NIR

Nazwa aparatu/producent 

Spektrofotometr UV-Vis-NIR / V-570 /JASCO /

Warunki pomiaru 

 • Zakres spektralny przyrządu: 200-2500 nm;
 • Dwuwiązkowy pomiar (wiązki: badana i porównawcza).
 • Pomiary dla cieczy (kuwety kwarcowe) oraz ciał stałych w formie folii swobodnych lub warstw na podłożach (uchwyty).
 • Pomiary transmisyjne (absorpcyjne) „na wprost” oraz pomiary odbiciowe (odbicie podstawowe „zwierciadlane”).
 • Pomiary światła rozproszonego (transmisji i odbicia dyfuzyjnego) dzięki sferze całkującej (kula Ulbrichta) firmy JASCO.
 • Pomiary temperaturowe in situ ciał stałych, w trakcie wygrzewania lub schładzania (specjalna przystawka z oprogramowaniem, sterującym zmianą temperatury). Zakres temperatur 10-600 ºC.

Co pozwala określić 

 • Pasma absorpcji (długości fali światła absorbowanego) dla różnych materiałów z ich widm absorbcji.
 • Granicę przepuszczalności światła oraz poziom transmisji w zakresie przepuszczalności z pomiarów transmisji.
 • Widma transmisji i odbicia umożliwiają wyznaczenia energii przejść optycznych oraz wartości przerwy wzbronionej materiału.
 • Współczynnik załamania i ekstynkcji materiału wyznaczany bezpośrednio z widm odbicia podstawowego, metodą Kramersa-Kroniga, dzięki dostępnemu oprogramowaniu.
 • Niejednorodności próbki - na podstawie pomiarów transmisji dyfuzyjnej; nierówności powierzchni z widm odbicia dyfuzyjnego.
 • Grubość warstw może być wyznaczona z interferencji w widmach transmisji i odbicia.
 • Stabilność temperaturową materiałów z pomiarów in situ oraz zmiany struktury chemicznej w trakcie wygrzewania i temperaturę graniczną materiału.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok