Aktualności

 

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Ogłoszenie o konkursie nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19 w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 Innowacje w MŚP, RPO WSL 2014-2020

 
Informacje o naborze


Termin, od którego można składać wnioski
2019-02-28 (od godziny 08:00:00)
 
Termin, do którego można składać wnioski
2019-04-18 (do godziny 12:00:00)
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu
LISTOPAD 2019/IV KWARTAŁ 2019

 

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014)

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów


Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 

  • Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014)
  • Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem

    Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
    Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

 

Kto i na co może dostać dofinansowanie


Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcie wpisujące się w typ projektu Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych


Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%]45,00 %Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN77 450 400,00Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR18 000 000,00
 
Data określenia wartość w PLN 2018-12-28 gdzie 1 EUR = 4,3028 PLN
 

Dodatkowe informacje


Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu
Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.


Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
327439177, 327439171
 
Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.