Aktualności

 

INNONEUROPHARM

Od 3 sierpnia 2018 r. do 2 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" POIR 2014 – 2020 konkursu InnoNeuroPharm.

Budżet konkursu wynosi 230 mln zł. Wnioski do konkursu mogą składać tylko podmioty z regionów słabiej rozwiniętych (cała Polska oprócz województwa mazowieckiego).

Dla kogo?

 • przedsiębiorstw
 • konsorcjów przedsiębiorstw (składających się wyłącznie z przedsiębiorstw)

Na co?

Do konkursu można zgłaszać projekty badawcze, których zakres dotyczy następującej tematyki:

 • Innowacyjne produkty lecznicze
 • Innowacyjne technologie wytwarzania produktów leczniczych
 • Innowacyjne metody diagnostyczne i nowe biomarkery o praktycznych zastosowaniach diagnostyczno-predykcyjnych w zakresie neuromedycyny
 • Innowacyjne metody rehabilitacji chorych w neuromedycynie
 • Rozwój narzędzi wspierających badania nad produktami leczniczymi.

 

Obszar badawczy: Zakres tematyczny konkursu

Dofinansowanie:

1) w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:

– dla mikro- i małego przedsiębiorcy: 

 • 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy: 

 • 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 
 • 35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

– dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:

 • 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

2) w przypadku prac przedwdrożeniowych:

– pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;

– usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln PLN.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 40 mln PLN.
 • Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:
 1. 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
 2. 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
 3. 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
 4. 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Inne ważne informacje o konkursie:

 • Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim
 • Projekt musi obejmować prace rozwojowe.
 • Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
 1. 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorstwo;
 2. 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw;
 3. 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez danego przedsiębiorstwo.

Dookumentacja konkursowa: LINK

Jednostka naukowa może zostać podwykonawcą w projekcie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy prace B+R powierzone podwykonawcy mają kluczowy charakter, wybór podwykonawcy musi być zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przynajmniej w zakresie etapu kończącego się pierwszym kamieniem milowym.

NEURO

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.