Aktualności

 

INNOMOTO – PO IR 1.2

Program sektorowy INNOMOTO został zainicjowany przez Porozumienie na rzecz sektorowego programu badań naukowych i prac rozwojowych „INNOMOTO”.


W jego skład którego wchodzą:

 •     Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT),
 •     Polska Izba Motoryzacji (PIM),
 •     Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM),
 •     Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM),
 •     Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (ZPMiAP),
 •     Związek Pracodawców Motoryzacji (ZPM).

 
Cel: wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora motoryzacyjnego w perspektywie roku 2026.
Tematyka: B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).
Wnioskodawcy:

O przyznanie dofinansowania w ramach przedsięwzięcia może ubiegać się wnioskodawca będący:

 •     przedsiębiorcą (przedsiębiorstwa),
 •     konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

Partnerstwo/podwykonawstwo: Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy m.in. jednostce naukowej.
Dofinansowanie:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 1 mln PLN, maksymalna – 30 mln PLN. Wysokość dofinansowania dla przedsiębiorców zależy od wielkości przedsiębiorcy i kategorii prac w ramach projektu (badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe).
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego (link do systemu – aktywny będzie od 11 maja 2018 r.).
Szczegółowe informacje:

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

 •     60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorstwo;
 •     50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw;
 •     70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez danego przedsiębiorstwo.

Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim.

Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

 Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie NCBR oraz na stronie poświęconej INNOMOTO.
Składanie wniosków:

 •     do COP: 29.06.2018
 •     do NCBR: 11.05.2018 - 10.07.2018

 

inno moto new rgb 1

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.