Aktualności

 

1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Celem Działania 1.2 jest wzrost innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej.


Termin rozstrzygnięcia konkursu
I kwartał 2019

Miejsce składania wniosków

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2014) https://lsi.slaskie.pl Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości)


Kto może składać wnioski?

  • Przedsiębiorstwa
  • Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
  • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
  • Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
  • Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego wprzedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.

2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100,00 %
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

62 505 000,00 PLN

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 1.2 (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 1.2 (PDF 722 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - bez partnerstwa (PDF 814 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie - w partnerstwie (PDF 789 KB)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów 1.2 (PDF 289 KB)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.