Aktualności

 

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych bądź zakupionych przez Wnioskodawcę produktów.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 2 w 2018 r. na dofinansowanie projektóww ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.

Konkurs dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich.

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy realizujący projekty inwestycyjne w miastach średnich, których lista stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

PLANOWANY

data naboru wniosków od 20.03.2018 do 05.12.2018

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł, w tym:

na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,

na usługi doradcze: 500 000 zł.

Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne do 70%, zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:

1)   35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,

2)   45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność pomocy de minimisna koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki określana jest tak samo jak intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 47 500 000,00 zł,

2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 452 500 000,00 zł

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz z dokumentacją

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku wraz z dokumentacją

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy wraz z dokumentacją

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.