Aktualności

 

Konkurs 1/4.1.2/2018 RANB w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze ” POIR w 2018 r.

 

Konkurs na badania  przemysłowe i/lub  eksperymentalne  prace  rozwojowe,  które  mogą  być  uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

Konkurs 1/4.1.2/2018 RANB ogłoszony 15 lutego 2018 r. (poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo – badawcze”), podobnie jak poprzednia edycja, skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo, przy czym to jednostka naukowa jest liderem i formalnym wnioskodawcą projektu.
 
Dofinansowane projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Alokacja na konkurs wynosi 200 mln zł.
 
Złożone wnioski o dofinansowanie będą podlegały weryfikacji warunków formalnych oraz ocenie, łączącej dotychczasową ocenę formalną oraz merytoryczną, zgodnie z nowymi kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący PO IR. Obejmują one m.in. nowe kryterium dot. kwalifikowalności i adekwatności wydatków, które pozwoli na ekspercką ocenę przewidzianych w budżecie wydatków, a w konsekwencji na likwidację dotychczasowych negocjacji wniosku po ocenie, a przed podpisaniem umowy. Ponadto rozbito dotychczasowe kryterium dot. zasobów kadrowo-technicznych na 2 odrębne kryteria punktowane: Zespół badawczy zapewnia prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R oraz Zasoby techniczne Wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R.
 
Istotna nowością jest wprowadzenie w trakcie oceny możliwości poprawy wniosku na podstawie uwag ekspertów. Poprawki odnosić się będą do konkretnych punktów we wniosku i nie będą mogły wpływać na zasadniczą jego przebudowę.
 
Konkurs jest podzielony na dwie miesięczne rundy, wnioski można składać od 15 marca  do 15 maja 2018 r.
 
Ogłoszony konkurs jest ostatnim konkursem w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”.
 
Więcej informacji na temat konkursu znajdziecie Państwo na stronie NCBiR.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.