Aktualności

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla RPO WSL na 2018 rok

7 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2018 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

7 listopada br. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął harmonogram naborów wniosków w 2018 roku dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Na 2018 rok zaplanowano 70 naborów, w ramach których rozdzielone zostaną środki na łączną kwotę prawie 1,6 mld złotych. Przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego zostaną przeprowadzone 43 konkursy (prawie 500 mln zł), natomiast ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zorganizowanych będzie 27 naborów (ponad 1 mld zł).

Największe środkiprawie 850 mln złotych – zostały przeznaczone na 20 otwartych konkursów dla wnioskodawców z całego województwa.

Z kolei najwięcej naborów zaplanowano w ścieżce Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. 42 konkursy zasili budżet w wysokości ponad 600 mln zł. Spośród nich najwięcej zorganizuje ZIT Centralny – 18 naborów na łączną kwotę ponad 515 mln złotych. Subregion Zachodni zaplanował 9 konkursów na kwotę 28 mln zł, Subregion Południowy zamierza przeprowadzić 8 naborów na niemalże 40 mln zł, a Subregion Północny przygotowuje 7 konkursów, w których zamierza rozdysponować prawie 21 mln zł.

Ponadto zaplanowano po 4 nabory w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) oraz Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS). W obu przypadkach będą to inwestycje realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, na które łącznie przeznaczono ponad 100 mln zł.

Najwięcej naborów zostanie ogłoszonych w obszarze wzmacniania potencjału edukacyjnego (oś XI; 15 zaplanowanych konkursów, w których dotację uzyskają najlepsze projekty przyczyniające się do poprawy jakości kształcenia na wszystkich poziomach edukacji). Mnogość szans na uzyskanie dofinansowania czeka również na wnioskodawców, których projekty wspierają efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii i gospodarkę niskoemisyjną (oś IV; 11 konkursów), a także na potencjalnych beneficjentów planujących działania z zakresu włączenia społecznego (oś IX; również 11 konkursów).

Największe środki  – ok. 425 mln zł – zostaną zainwestowane w projekty wyłonione w ramach konkursów dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki niskoemisyjnej (oś IV). Druga w kolejności najwyższa kwota – aż 300 mln zł – zostanie rozdzielona między projekty wspierające transport (oś VI). Warto zaznaczyć, że jest to pula tylko jednego naboru na modernizację i rewitalizację linii kolejowych.

Harmonogram_naboru_wniosków_na_rok_2018.xlsx

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.