Aktualności

 

Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym/ego Programem/u Operacyjnym/ego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-078/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza. Przedmiotem konkursu jest kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza.

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym/ego Programem/u Operacyjnym/ego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-078/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza. Przedmiotem konkursu jest kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza.
Termin składania wniosków:
od 29.08.2016 r. do 30.06.2017 r. (do godz. 12:00:00).

Dla kogo?
1.    Jednostki naukowe,
2.    Konsorcja naukowe,
3.    Konsorcja naukowo – przemysłowe,
4.    Konsorcja, których liderem jest jednostka naukowa z udziałem podmiotów:
•    uczelnie;
•    jednostki naukowe;
•    jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
•    jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych;
•    podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;
•    fundacje.


Na co?
Budowa, wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą kluczowej infrastruktury badawczej, służącej realizacji badań naukowych zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Budżet i poziom dofinansowania:
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:
221 305 000 PLN [50 000 000 EUR]

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:
221 305 000 PLN [ 50 000 000 EUR]

Poziom wkładu własnego: (minimalny poziom wkładu własnego)
20 %

Więcej informacji:
http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/98

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.