Aktualności

 

Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków do Działania 1.1. Poddziałanie 1.1.1. w 2017 r., Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków do Działania 1.1. Poddziałanie 1.1.1. w 2017 r., Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin składania wniosków:

od 1 marca do 30 czerwca 2017 r. (do godz. 16:00).

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Na co?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

Budżet i poziom dofinansowania:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 1 000 000 000 PLN (słownie: jeden miliard PLN), w tym:
1) indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) wynosi 100 000 000 PLN;
2) indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynosi 900 000 000 PLN.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112017/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112017/

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.