Aktualności

 

Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków do Działania 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.2. Regionalne agendy naukowo-badawcze w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków do Działania 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.2. Regionalne agendy naukowo-badawcze w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin składania wniosków:

od 12.06.2017 do 12.09.2017

Dla kogo?

Konsorcjum, w którego skład wchodzi:

1. co najmniej jedna jednostka naukowa oraz
2. co najmniej jedno przedsiębiorstwo.

Zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.

Na co?

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi: 340 000 000 PLN, w tym: 1) 316 200 000 PLN dla województw innych niż województwo mazowieckie) oraz 2) 23 800 000 PLN – dla województwa mazowieckiego.
Więcej informacji:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-badania-naukowe-i-prace-rozwojowe-412-regionalne-agendy-naukowo-badawcze-1/#Na%20co%20i%20kto%20mo%C5%BCe%20sk%C5%82ada%C4%87%20wnioski

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.