Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych
Polskiej Akademii Nauk

INFORMACJE DLA PARTNERÓW

23-26 maja 2017r. w Targach Kielce odbyły się XXI Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL. PLASTPOL to jedna z najlepszych i największych imprez biznesowych sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie, w trakcie...

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym/ego Programem/u Operacyjnym/ego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-078/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków do Działania 1.1. Poddziałanie 1.1.1. w 2017 r., Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie...

OBSZARY WSPÓŁPRACY

Opracowane w CMPW PAN


i przygotowane do wdrożenia
rozwiązania technologiczne i tematy ekspertyz

Zapraszamy przedsiębiorców do współpracy

Oferujemy współpracę z doświadczonymi i kompetentnymi specjalistami do realizacji prowadzonych projektów badawczych lub jako lider do konsorcjów naukowo-przemysłowych. Zapewniamy kompleksową i przejrzystą dokumentację prezentowanych rozwiązań i analiz oraz umożliwiamy objęcie ochroną patentową wynalazku na terenie Polski. Proponujemy rozwiązania, które są odpowiedzią na współczesne problemy chemii materiałowej, tworzyw konstrukcyjnych, ochrony zdrowia, medycyny oraz ochrony środowiska.

Podmioty współpracujące

Skontaktuj się z nami

CMPW PAN, ul. M. Curie - Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze
Telefon/Fax: Tel. +48 32 271-60-77 Fax +48 32 271-29-69