Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych
Polskiej Akademii Nauk

INFORMACJE DLA PARTNERÓW

21 – 22 listopada 2017 w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędą się Targi Opakowań ExpoOPAKOWANIA dedykowane kluczowym technologiom i rozwiązaniom w dziedzinie materiałów opakowaniowych.

22-23 czerwca odbyła się w Katowicach Konferencja InterNanoPoland organizowana przez Fundację Nanonet wraz z Miastem Katowice i Śląskim Klastrem Nano - niewątpliwie największe w Polsce wydarzenie łączące przemysł i naukę z branży nanotechnologii.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 4 756 146,11 PLN...

OBSZARY WSPÓŁPRACY

Opracowane w CMPW PAN


i przygotowane do wdrożenia
rozwiązania technologiczne i tematy ekspertyz

Zapraszamy przedsiębiorców do współpracy

Oferujemy współpracę z doświadczonymi i kompetentnymi specjalistami do realizacji prowadzonych projektów badawczych lub jako lider do konsorcjów naukowo-przemysłowych. Zapewniamy kompleksową i przejrzystą dokumentację prezentowanych rozwiązań i analiz oraz umożliwiamy objęcie ochroną patentową wynalazku na terenie Polski. Proponujemy rozwiązania, które są odpowiedzią na współczesne problemy chemii materiałowej, tworzyw konstrukcyjnych, ochrony zdrowia, medycyny oraz ochrony środowiska.

Podmioty współpracujące

Skontaktuj się z nami

CMPW PAN, ul. M. Curie - Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze
Telefon/Fax: Tel. +48 32 271-60-77 Fax +48 32 271-29-69